Zmartwychwstanie Chrystusa - Polska Parafia w Londynie - 450x300
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
3 kwietnia 2021
Zmartwychwstaly Jezus w Wieczerniku - 3 Niedziel Wielkanocna - Rok B
3 Niedziela Wielkanocna
18 kwietnia 2021
Zmartwychwstanie Chrystusa - Polska Parafia w Londynie - 450x300
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
3 kwietnia 2021
Zmartwychwstaly Jezus w Wieczerniku - 3 Niedziel Wielkanocna - Rok B
3 Niedziela Wielkanocna
18 kwietnia 2021

Pokój Wam!

Trzy razy w dzisiejszej Ewangelii Świętej słyszeliśmy to pozdrowienie, które Pan Jezus skierował do Apostołów: „Pokój wam!” Ale nie jest to tylko pozdrowienie, Jezus przynosi ten pokój. Słowa wyrażają misterium, której jest również naszym udziałem. Paschalne misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest dla całej ludzkości i dla każdego z nas największym darem. Błagajmy Boga, aby mocą Ducha Świętego poruszył nasze umysły i serca, ku prawdziwej skrusze i nawróceniu oraz obdarzył nas wielką radość z tego faktu, iż ogarnia nas wciąż niezgłębione i niepojęte Miłosierdzie Boga.


Liturgia słowa

Dz 4, 32-35

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

1 J 5, 1-6

Naszą siłą jest nasza wiara

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

J 20, 19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.


Ogłoszenia duszpasterskie Niedzielę Miłosierdzia Bożego

 • Prosimy o przestrzeganie obowiązujących regulacji i współpracę z wolontariuszami. Obowiązują nas m.in.: dystans społeczny „1 metr +”, zakrywanie twarzy (nosa i ust), zajmowanie wyznaczonych miejsc, (Rodziny zajmują miejsca obok siebie zachowując dystans do innych), dezynfekcja rąk i ruch jednokierunkowy. Nie możemy podejmować wspólnych śpiewów. Śpiew będzie wykonywany przez organistkę: s. Katarzynę lub p. Anitę.
 • Niedziela Miłosierdzia Bożego. Dziś w 2. Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Ogłosił je dla całego Kościoła Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Msze Święte jak w każdą niedzielę: w kościele: 9:00, 10:30 z udziałem dzieci przedszkolnych, 12:00 z udziałem dzieci szkolnych, 13:30 i 19:00; w kaplicy: 10:30 (także online na parafialnych kanałach YouTube i Facebook), 12:00 (także w Radio Sami Swoi)
 • Godzina Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do kaplicy o 15:00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Adorację Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo będzie dostępne także online.
 • Msze niedzielne mniej uczęszczane. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy na msze mniej uczęszczane w kościele: sobota 19:00, niedziela 9:00, 13:30 i 19:00.
 • Nabożeństwo Droga Światła. W ramach piątkowej Adoracji Najświętszego Sakramentu o 18:30 będziemy rozważać spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Nabożeństwo będzie dostępne także online.
 • Kurs Przedmałżeński online od 13 maja do 10 czerwca 2021. Obejmuje 5 spotkań w czwartki 20:15-22:00. Obecność obojga narzeczonych obowiązkowa. Zapisy w zakrystii.
 • Jałmużna Wielkopostna. Tegoroczny dochód wyniósł £3238.65. Łącznie z dochodem za „Kaziukowe Serca” zebraliśmy £7459.65. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na Rodzinny Dom Dziecka na Ukrainie. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za wasze serce i ofiarność.
 • Parafialny PayPal. Ofiarę na potrzeby Parafii od dziś można złożyć również za pomocą aplikacji PayPal. Kod QR do naszego PayPal dostępny jest przy wejściu i wyjściu.
 • Transmisje Liturgii z naszej kaplicy. Tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w liturgii zachęcamy do transmisji na naszych parafialnych kanałach YouTube i Facebook.
 • Druga Taca w dniu dzisiejszym jest przeznaczona na Centralne Biuro Polskiej Misji Katolickiej. Dodatkowy koszyk wystawiony jest przy wyjściu.
 • Zapraszamy do Wolontariatu. Potrzebujemy pomocy przed mszami (witanie wiernych) i po mszach dezynfekcja. Zgłoszenia przyjmujemy po mszach albo telefonicznie.
 • Radiowa transmisja mszy. Niedzielne msze z naszej kaplicy o 12:00 są transmitowane w Radio Sami Swoi dostępnym na DAB+ i www.samiswoiradio.co.uk
 • Bardzo serdecznie dziękujemy: Siostrom za przygotowanie kościoła i kaplicy do przeżywania Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, wszystkim osobom pomagającym w sprzątaniu kościoła i przygotowaniu Grobu Pańskiego, pani Organistce i członkom Scholi, Lektorom i Ministrantom za ubogacenie liturgii, a także Rodzinie, która zakupiła kwiaty do Grobu Pańskiego i do wystroju kaplicy i kościoła.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę tacę w Wielki Czwartek wyniosła £261.40; Wielki Piątek na Fundusz Ziemi Świętej wyniosła £469.67; w Niedzielę Wielkanocną 4.04 wyniosła w kościele £2484.23, w kaplicy £158.12; w Poniedziałek Wielkanocny 5.04 wyniosła w kościele £455,10, w kaplicy £118.80 oraz £652.00 z Gift-Aid.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2021:

 • Intencja powszechna – Podstawowe prawa: Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close