Nawrócenie Inigo z Loyoli (fragment), o. Mateusz Orłowski SJ, 2021
2 Niedziela Wielkiego Postu
13 marca 2022
SYn Marnotrawny - Polska Parafia Londyn
4 Niedziela Wielkiego Postu
28 marca 2022
Nawrócenie Inigo z Loyoli (fragment), o. Mateusz Orłowski SJ, 2021
2 Niedziela Wielkiego Postu
13 marca 2022
SYn Marnotrawny - Polska Parafia Londyn
4 Niedziela Wielkiego Postu
28 marca 2022

Jeśli się nie nawrócicie

Po raz kolejny słyszymy dziś: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.” Jezus nas poucza: „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie, a jeśli nie uwierzycie to będziecie potepieni”. Kto prawdziwie poznał Chrystusa i narodził się z Boga, ten nie grzeszy, ale postępuje sprawiedliwie i jest sprawiedliwy, tak jak Chrystus jest sprawiedliwy. Bóg starając się o zbawienie swojego ludu posyłał Mojżesza i Proroków, a ostatecznie posyłał swojego Syna. To On ukazuje nam Boga Ojca, miłosiernego i troskliwego gopodarza, który przedłuża czas oczekiwania na owoce. Prośmy, abyśmy pociągnięci słowem Jezusa i Jego zbawczą łaską weszli w nawrócenie, to znaczy zmianę naszego myślenia, które owocuje zmianą naszego postępowania.


Liturgia słowa

Wj 3, 1-8a. 13-15

Powołanie Mojżesza

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!»

On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba».

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.

Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód».

Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was».

Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia».

1 Kor 10, 1-6. 10-12

Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.

A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Łk 13, 1-9

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».


Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Niedzielę Wielkiego Postu

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Nie ustawajmy w naszych modlitwach w intencji o pokój w Ukrainie.
 • Rekolekcje Wielkopostne. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje „Jesteśmy Kościołem. O naszej tożsamości i misji w perspektywie duchowości św. Ignacego”, które poprowadzi o. Roman Groszewski, jezuita. Nauki będą głoszone na mszach w sobotę w kościele o 19:00, w niedzielę w kaplicy o 10:30 oraz w kościele o 9:00, 12:00 i 19:00. W tygodniu od poniedziałku do środy nauki w dwóch seriach: w kaplicy o 10:30 i w kościele o 19:00. W poniedziałek 21.03 po mszy i nauce, czyli o 20:00 zapraszamy na spowiedź. Bedą też spowiednicy spoza parafii. Zapraszamy.
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień świętości Życia 25 marca. Msze w kaplicy o 7:30 (j. angielski) i 10:30 oraz w kościele o 19:00. Szczególnie tego dnia można włączyć się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Przyjęcie zobowiązania (codzienna krótka modlitwa i dziesiątek różańca w intencji adoptowanego dzieca) możliwe będzie w czasie mszy o 10:30 w kaplicy i o 19.00 w kościele. Można włączyć się w to dzieło także indywidualnie. Formularze Duchowej Adopcji znajdują się przy wyjściu.
 • Msza dla młodzieży w najbliższą niedzielę 27.03 o 16:00 w kaplicy. Serdecznie zapraszamy.
 • Synod Powszechny – etap Parafialny. Zapraszamy na spotkania synodalne, na których podejmiemy refleksję i dzielenie na temat naszego miejsca we Wspólnocie Kościoła. Kolejne spotkania w niedziele: 3 kwietnia i 8 maja o 16:30 w Domu Parafialnym. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w powszechnej refleksji Kościoła, do której zaprosił nas Papież Franciszek.
 • Schola na Wigilię Paschalną. Powstała Schola Dorosłych, która zaśpiewa podczas Wigilii Paschalnej 16 kwietnia. Wszystkich chętnych zapraszamy na przesłuchanie i próbę w poniedziałek o 20:15 w kaplicy.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:30.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
 • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • Dalsza pomoc dla Ukrainy. „Kaziukowe Serca” i Jałmużna Wielkopostna w tym roku pieniądze zebrane w ten sposób będą przeznaczone na Pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem Jezuickiego Centrum Społecznego (www.wakcji.org).
 • Grupy Parafialne są otwarte na nowych uczestników i zapraszają na spotkania.
  • Grupa Biblijna i Grupa modlitewna Anastasis nie bedzie spotkań ze względu na rekolekcje.
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Domu Parafialnego
  • Różaniec dla mężczyzn zapraszamy każdy 4. wtorek miesiąca po wieczorenej mszy.We wtorek 22.03 modlitwa po mszy rekolekcyjnej w kościele.
  • Klub Seniora czwartki o 11:00 modlitwa w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza na spotkania w piątki 9:30 – 11:30.
 • Droga Krzyżowa mężczyzn ulicami Londynu 8.04 rozpoczęcie mszą o 18:30 w kościele pw. Our Lady of Lourdes, Arnos Grove. Szczegóły na plakatach i ulotkach.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £1144.85, w kaplicy £259.27 oraz z Gift-Aid £281.00. Druga taca na Fundację Misyjną „Ad Gentes”wyniosła £549.84.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2022:

 • O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne. Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close