Drzewo figowe - Polska Parafia Londyn
3 Niedziela Wielkiego Postu
21 marca 2022
Pasja - Jezus i kobieta cudzołożna - Polska parafia Londyn
5 Niedziela Wielkiego Postu
3 kwietnia 2022
Drzewo figowe - Polska Parafia Londyn
3 Niedziela Wielkiego Postu
21 marca 2022
Pasja - Jezus i kobieta cudzołożna - Polska parafia Londyn
5 Niedziela Wielkiego Postu
3 kwietnia 2022

Raduj się, cieszcie się, weselcie się

Miłosierny Ojciec tłumaczy starszemu synowi powód radości: „brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”, dlatego należy się weselić i cieszyć. Jest to również powód naszej radości. Umarli z powodu grzechu żyjemy dzięki łasce Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa. To dzięki Chrystusowi odzyskujemy utraconą godność i utracone królestwo Ojca. Otrzymujemy nową szatę - dziecka Bożego, pierścień dziedzica i sandały wolności. Ojciec przywraca także godność dziecka starszemu synowi, który sam sprowadził sie do roli sługi. Prośmy Miłosiernego Ojca, abyśmy mogli doświadczyć spotkania z Nim i naszymi braćmi.


Liturgia słowa

Joz 5, 9a. 10-12

Pierwsza Pascha w Ziemi Obiecanej

Czytanie z Księgi Jozuego

Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską».

Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia.

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan.

2 Kor 5, 17-21

Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Łk 15, 1-3. 11-32

Przypowieść o Miłosiernym Ojcu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».


Ogłoszenia duszpasterskie na 4 Niedzielę Wielkiego Postu

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Nie ustawajmy w naszych modlitwach w intencji o pokój w Ukrainie.
 • Msza dla młodzieży dzisiaj o 16:00 w kaplicy. Serdecznie zapraszamy.
 • Synod Powszechny – etap Parafialny. Zapraszamy na spotkanie synodalne w najbliższą niedzielę 3 kwietnia o 16:30 do Domu Parafialnego. Na spotkaniu podejmiemy refleksję i dzielenie na temat naszego miejsca we Wspólnocie Kościoła. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w powszechnej refleksji Kościoła, do której zaprosił nas Papież Franciszek.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 1 kwietnia zapraszamy na mszę w kaplicy o 10:30, spowiedź od 9:30 i w kościele o 19:00; spowiedź od 18:00.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca 2 kwietnia o 15:00 zapraszamy do kościoła na Mszę Świętą i Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:30.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
 • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • Schola na Wigilię Paschalną. Powstała Schola Dorosłych, która zaśpiewa podczas Wigilii Paschalnej 16 kwietnia. Wszystkich chętnych zapraszamy na przesłuchanie i próbę w poniedziałek o 20:15 w kaplicy.
 • Dalsza pomoc dla Ukrainy. „Kaziukowe Serca” i Jałmużna Wielkopostna w tym roku pieniądze zebrane w ten sposób będą przeznaczone na Pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem Jezuickiego Centrum Społecznego (www.wakcji.org).
 • Grupy Parafialne są otwarte na nowych uczestników i zapraszają na spotkania.
  • Grupa Biblijna serdecznie zaprasza na spotkania w poniedziałki o 20:00 sala o.Mirewicza.
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Domu Parafialnego
  • Różaniec dla mężczyzn zapraszamy w każdy 4. wtorek miesiąca po wieczorenej mszy.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • Klub Seniora czwartki o 11:00 modlitwa w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza na spotkania w piątki 10:00-12:00.
 • Droga Krzyżowa mężczyzn ulicami Londynu 8.04 rozpoczęcie mszą o 18:30 w kościele pw. Our Lady of Lourdes, Arnos Grove. Szczegóły na plakatach i ulotkach.
 • W sklepiku parafialnym z nowości do nabycia: Palmy, Baranki i Paschaliki na stół Wielkanocny, Kartki Wielkanocne i różańce. Zapraszamy.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne, jako druga składka będzie zbierana w pierwszą niedzielę miesiąca. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £641.98, w kaplicy £411.70 oraz z Gift-Aid £395.50. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2022:

 • O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne. Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close