SYn Marnotrawny - Polska Parafia Londyn
4 Niedziela Wielkiego Postu
28 marca 2022
Tryptyk wielkanocny - Polska parafia w Londynie
6 Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Męki Pańskiej
9 kwietnia 2022
SYn Marnotrawny - Polska Parafia Londyn
4 Niedziela Wielkiego Postu
28 marca 2022
Tryptyk wielkanocny - Polska parafia w Londynie
6 Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Męki Pańskiej
9 kwietnia 2022

Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

W Ewangelii widzimy Jezusa, który „nie przyszedł po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić” (por. J 12, 47). Dzisiaj podobnie, jak do kobiety grzesznej również do nas grzeszników Pan kieruje słowo miłosierdzia: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.” Pan pragnie naszego wyzwolenia tak, jak wyzwalał naród wybrany z ich kolejnych niewoli; tak jak wyzwolił św. Pawła od przywiązania do rzeczy ziemskich i tak jak wyzwolił kobietę od grzechu i od sądu ludzkiego. Prośmy, abyśmy doświadczyli miłości miłosiernej Pana, która wyzwala i uwalnia.


Liturgia słowa

Iz 43, 16-21

Obietnica nowego wyzwolenia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.

«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę».

Flp 3, 8-14

Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana.

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.

J 8, 1-11

Od tej chwili już nie grzesz

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».


Ogłoszenia duszpasterskie na 5 Niedzielę Wielkiego Postu

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Nie ustawajmy w naszych modlitwach w intencji o pokój w Ukrainie.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne, jako druga składka będzie zbierana dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Synod Powszechny – etap Parafialny. Zapraszamy na spotkanie synodalne dzisiaj o 16:30 do Domu Parafialnego. Spotkanie to jest dobrą okazją do podjęcia refleksji oraz dzielenia na temat naszego miejsca we Wspólnocie Kościoła. Skorzystajmy z zaproszenia Papieża Franciszka, aby włączyć się w tą powszechną refleksję Kościoła.
 • Spowiedź Wielkopostna. Zachęcamy do spowiedzi wielkopostnej. Przypominamy, że spowiadamy w miarę możliwości 30 minut przed maszą i w razie potrzeby po mszy. Nie spowiadamy w trakcie mszy.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:30.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
 • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • Droga Krzyżowa mężczyzn ulicami Londynu 8.04 rozpoczęcie mszą o 18:30 w kościele pw. Our Lady of Lourdes, Arnos Grove. Szczegóły na plakatach i ulotkach.
 • Dalsza pomoc dla Ukrainy. „Kaziukowe Serca” i Jałmużna Wielkopostna w tym roku pieniądze zebrane w ten sposób będą przeznaczone na Pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem Jezuickiego Centrum Społecznego (www.wakcji.org).
 • Grupy Parafialne są otwarte na nowych uczestników i zapraszają na spotkania.
  • Grupa Biblijna serdecznie zaprasza na spotkania w poniedziałki o 20:00 sala o.Mirewicza.
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Domu Parafialnego
  • Grupa Mężczyzn św. Józefa zaprasza we wtorek 5.04 o 19:45 do kawiarenki.
  • Różaniec dla mężczyzn zapraszamy w każdy 4. wtorek miesiąca po wieczorenej mszy.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • Klub Seniora czwartki o 11:00 modlitwa w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza na spotkania w piątki 10:00-12:00.
 • W sklepiku parafialnym z nowości do nabycia: Palmy, Baranki i Paschaliki na stół Wielkanocny, Kartki Wielkanocne i różańce. Zapraszamy.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £1006.72, w kaplicy £268.67 oraz z Gift-Aid £250.00. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2022:

 • Za pracowników służby zdrowia. Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close