Metamorphosis - Polska parafia londyn
2 Niedziela Wielkiego Postu
25 lutego 2024
Rekolekcje wielkopostne – Jezus mistrzem empatii
9 marca 2024
Metamorphosis - Polska parafia londyn
2 Niedziela Wielkiego Postu
25 lutego 2024
Rekolekcje wielkopostne – Jezus mistrzem empatii
9 marca 2024

Stara i nowa Świątynia

Wielki Post wzywa nas do nawrócenia opisanego greckim słowem metanoia, co oznacza zarówno zmianę myślenia, jak i postępowania. W dzisiejszej Ewangelii zmiana, do której wzywa Jezus jest bardzo radykalna i głęboka. Proroczy znak Jezusa, który oczyszcza świątynię nie dotyczy pieniędzy bankierów. Jezus wypędza wszystkich - sprzedających i składających Bogu ofiary. Jezus kończy w ten sposób handlowy sposób relacji z Bogiem, któremu musielibyśmy coś dawać, żeby nas pokochał. Jezus kończy składanie ofiar i ogłasza, że stara świątynia nie jest już potrzebna. Ojciec Jezusa i nasz kocha bezinteresownie i mieszka w każdym człowieku i wspólnocie, która wzywa Jego imienia. Z takim Ojcem nie trzeba handlować.


Liturgia słowa

Wj 20, 1-17

Ogłoszenie przykazań Bożych

Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:

«Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».

1 Kor 1, 22-25

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Chwała Tobie, Słowo Boże

J 2, 13-25

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.


Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Niedzielę Wielkiego Postu

 • Dzisiaj nie będzie II Tacy (pomimo pierwszej niedzieli miesiąca). Zapraszamy do nabycia kaziukowych serc i wsparcia w ten sposób zbiórki na pomoc katolikom na Wschodzie.
 • Podziękowanie za piernikowe serca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy upiekli piernikowe serca, których mamy w tym roku rekordową liczbę ok. 1500. Dziękuję też szczególnie Siostrze Annie i grupie charytatywnej, która wiele z tych serc upiekła i przez dwa dni , przy pomocy także innych wolontariuszy dzielnie dekorowała i pakowała pierniki.
 • Walne Zebranie naszej Parafii odbędzie się Dzisiaj, w niedzielę 3.03 o godz. 13:30 w Domu Parafialnym. Na spotkaniu zostanie przedstawione sprawozdanie finansowe, sprawozdania z działalności grup parafialnych oraz powołana zostanie Rada Duszpasterska. Walne zebranie otwarte jest dla wszystkich parafian. Zapraszamy.
 • Nabożeństwa wielkopostne
  • We wszystkie piątki Wielkiego Postu Msza św. o godz. 19:00 jest w kościele.
  • Droga Krzyżowa – piątki w kościele o godz. 19:30 – 8.03 zapraszamy młodzież—dla kandydatów do bierzmowania jest to obowiązkowa część programu przygotowawczego
  • Gorzkie Żale – w niedziele – w kościele zaraz po Mszy św. o godz. 9:00, w kaplicy zaraz po Mszy św. o godz. 10:30
  • W soboty Wielkiego Postu od godz. 19.00 do 21.00 kaplica przy Walm Lane będzie otwarta do osobistej, cichej modlitwy. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują czasu wyciszenia, zatrzymania i modlitwy.
 • 8.03 Dzień modlitwy w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Kardynał Vincent Nicols ogłosił w naszej diecezji w piątek 8.03 dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Można włączyć się w tę inicjatywę przez dobrowolne modlitwy i wyrzeczenia.
 • Wielkopostne rekolekcje parafialne pod tytułem „Jezus mistrzem empatii” poprowadzi o. Mieczysław Łusiak SJ, jezuita i duszpasterz Rodzin Empatycznych. Rekolekcje potrwają od 17-20 marca (niedziela – środa), a nauki będą głoszone na Mszach świętych. Szczegóły organizacyjne podamy w przyszłym tygodniu.
 • Playgrupa Parafialna „Nasze Promyczki” wznawia działalność. Zapraszamy na cotygodniowe spotkania dla mam z małymi dziećmi w wieku od 0-4 lat. Playgrupa spotyka się w każdy czwartek w godz. 9:30-11:30 w Domu Parafialnym (180 Walm Lane, NW2 3AX). W programie wspólne zabawy i poczęstunek. Szczegóły na plakacie.
 • Aplikacja duszpolonia. Na prośbę Rektora PMK zachęcamy do korzystania ze strony duszpolonia.org i do zainstalowania aplikacji Duszpolonia na swoich smartfonach. Przy wyjściu z kościoła znajduje się plakat z kodem QR, który umożliwia szybkie pobranie aplikacji. Dzięki niej łatwo można znaleźć Eucharystię sprawowaną w języku polskim w Twoim najbliższym otoczeniu, niezależnie od Twojej lokalizacji.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę W niedzielę 18.02 wyniosła w kościele £1242.33, w kaplicy £256.20 oraz z Gift-Aid £335.00. W niedzielę 25.02 wyniosła w kościele £1216.36, w kaplicy £328.10 oraz z Gift-Aid £240.00. II Taca na Biuro Główne PMK £689.15.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2024:

 • Za współczesnych męczenników. Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close