2 Niedziela Wielkiego Postu - Rok A - Przemienienie na górze Tabor
2 Niedziela Wielkiego Postu
11 marca 2017
4 Niedziela Wielkiego Postu Rok A - Uzdrowienie niewidomego
4 Niedziela Wielkiego Postu
27 marca 2017
2 Niedziela Wielkiego Postu - Rok A - Przemienienie na górze Tabor
2 Niedziela Wielkiego Postu
11 marca 2017
4 Niedziela Wielkiego Postu Rok A - Uzdrowienie niewidomego
4 Niedziela Wielkiego Postu
27 marca 2017

Jezus i Samarytanka

W rozmowie Jezusa z Samarytanką woda jest jedynie obrazem wartości głębszych, duchowych, nieprzemijających. Jeżeli nie angażujemy się w szukanie wody żywej, w szukanie Boga, to odruchowo próbujemy pustkę naszego życia czymś wypełnić, np. nadmierną aktywnością, dążeniem do sukcesu, szukaniem doznań zmysłowych czy nadmierną konsumpcją. Samarytanka obdarowana przebaczeniem i miłością nie potrzebuje już wody, po którą przyszła, więc zapomina o dzbanie, z którym przyszła do studni.


Liturgia słowa

Wj 17, 3-7

Woda wydobyta ze skały

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!»

Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie».

Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej.

I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»

Rz 5, 1-2. 5-8

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

J 4, 5-42

Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.

Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.

Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.

Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».

Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».

A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!»

A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu

i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».

Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.

Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie».

Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?»

Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem

ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście».

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».


Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu – Jezus i Samarytanka

 • Zebranie Sodalicji Mariańskiej odbędzie się dziś o godz. 13:00 w kaplicy.
 • W poniedziałek 20 marca przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Patrona Towarzystwa Jezusowego. Porządek Mszy jak w dzień powszedni. Klub Ojców oraz Mężczyźni św. Józefa zapraszają wszystkich na projekcję filmu „Odważni” (Courageous), który w piękny sposób ukazuje rolę wiary w życiu zawodowym i rodzinnym. Dom Parafialny, godz. 20:00. Film po angielsku z polskimi napisami.
 • Grupa Ojca Pio zaprasza w najbliższy wtorek 21 marca na Mszę św. o godz. 17:00 w kaplicy, Adorację Eucharystyczną a następnie spotkanie w kawiarence.
 • Dotychczasowych lektorów oraz osoby obdarzone dobrą dykcją i pragnące służyć swoim głosem przez czytanie na Mszach świętych, zapraszamy na spotkanie w sobotę 25 marca o 17:30 w kościele św. Franciszka.
 • 8 marca zmarł nasz parafianin śp. Robert Marszał. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Polsce, w Chorkówce w niedzielę 19 marca o godz. 13:00.
 • Msza św. pogrzebowa za + Irenę Środoń odbędzie się we czwartek 23 marca o godz. 11:00 w kaplicy, po czym o godz. 12:00 nastąpi ostatnie pożegnanie w West London Crematorium na Kensal Green.
 • Msza św. pogrzebowa za + Ludwika Płonkę odbędzie się w piątek 24 marca o godz. 10:30 w kaplicy, a następnie o godz. 12:30 pogrzeb na cmentarzu Gunnersbury.
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście: Droga Krzyżowa (w piątki) o godz. 18:30 i Gorzkie Żale (w niedziele) o godz. 18.30 w kościele. Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
 • Zapraszamy na warsztaty wielkanocne dla dzieci, które odbędą się w sobotę 25 marca w godz. 16.00 – 17.30 w domu parafialnym. Bilety do nabycia w zakrystii. Ilość miejsc ograniczona. Kontakt s. Małgosia, tel. 073 4039 1780
 • Grupa modlitewna „Anastasis” zaprasza na Adorację Najśw. Sakramentu w przyszłą niedzielę 26 marca po Mszy św. o godz. 19:00 w kościele.
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza na Loterię Harcerską, która odbędzie się w następną niedzielę 26 marca przy kościele i kaplicy. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na remont Stanicy St. Briavels.
 • Msza św. pogrzebowa za + Helenę Kościańczuk odbędzie się we wtorek 28 marca o godz. 11:15 w kaplicy, a następnie o godz. 12:45 ostatnie pożegnanie w West London Crematorium na Kensal Green.
 • Parafialne Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w Wielkim Tygodniu: rozpoczęcie na Mszach św. w Niedzielę Palmową 9 kwietnia (w tym wieczorna sobotnia), a następnie nauki w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę w dwóch seriach: w kaplicy na Mszach św. o godz. 10:00 rano oraz wieczorem na Mszach św. o godz. 19:00 w kościele. Rekolekcje będą połączone z Triduum Paschalnym. Zakończenie rekolekcji podczas Mszy świętych w Niedzielę Wielkanocną. Nauki rekolekcyjne oraz kazania w czasie Triduum Paschalnego będzie głosił o. Artur Filipowicz SJ, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym BOBOLANUM w Warszawie.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli – w kościele: £1287.34; w kaplicy: £150.30; Gift-Aid: £322.00. Ofiara na kaplicę zamiast kwiatów na pogrzebie śp. Reginy Sarnickiej wyniosła: £173.30. Zbiórka na Fundację Misyjną wyniosła: £602.61. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2017:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close