3 Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2017
Konkurs Najpiękniejsza Pisanka - 2017
Konkurs „Najpiękniejsza pisanka”
27 marca 2017
3 Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2017
Konkurs Najpiękniejsza Pisanka - 2017
Konkurs „Najpiękniejsza pisanka”
27 marca 2017

Uzdrowienie niewidomego

Uzdrowienie niewidomego miało być pomocą dla faryzeuszy, aby sami otworzyli oczy na swe moralne zaślepienie. Ale nawet widomy cud niewiele pomaga komuś, kto jest niewidomy wobec siebie samego. Pierwszym odruchem zdrowiejącego sumienia jest zacząć myśleć o własnej sytuacji moralnej, a nie o poprawianiu innych.

Na Sądzie Ostatecznym Bóg nie zapyta mnie o grzechy innych, tylko o moje .


Liturgia słowa

1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b

Namaszczenie Dawida na króla

Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla».

Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan».

Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida.

Ef 5, 8-14

Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus

Bracia:
Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje

po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.

Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus».

J 9, 1-41

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata».

To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».

Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otworzyły?» On odpowiedział: «Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» Odrzekł: «Nie wiem».

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie».

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?»

Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi».

Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić».

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal».


Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkiego Postu – Uzdrowienie niewidomego

 • Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza na Loterię Harcerską, która odbędzie się dziś do południa przy kościele i kaplicy. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na remont Stanicy St. Briavels.
 • Grupa modlitewna „Anastasis” zaprasza na Adorację Najśw. Sakramentu dziś po Mszy św. o godz. 19:00 w kościele.
 • Msza św. pogrzebowa za + Helenę Kościańczuk odbędzie się we wtorek 28 marca o godz. 11:15 w kaplicy, a następnie o godz. 12:45 ostatnie pożegnanie w West London Crematorium na Kensal Green.
 • Zebranie Rady Parafialnej odbędzie się w najbliższą środę 29 marca o godz. 20:00 w Domu parafialnym. Skład nowej Rady Duszpasterskiej: Baranowska Anna, Binkiewicz Janina, Buniak Agata, Buyukardicli Krystyna, Honowska Izabela, Jarosz Małgorzata, Kucała Tomasz, Leszczyńska Elżbieta, Leszczyński Edward, Łątkowska Agata, Łęcka Kur Olga, s. Michalik Małgorzata (sekretarz), Minor Iwona, Ochocka Monika, Pabian Kinga, Pietrzyk Jolanta, Ptak Wanda, Samojłowicz Agata, Samojłowicz Paweł (prezes), Sowik Andrzej, Suwała Krzysztof, Węglarz Dorota, Węglarz Michał, Witko Adam.
 • Droga Krzyżowa dla dzieci. Zapraszamy na Drogę Krzyżową dla dzieci, zwłaszcza tych przygotowujących się do I Komunii Świętej w piątek, 31 marca o godz. 18:30 w kościele.
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście: Droga Krzyżowa (w piątki) o godz. 18:30 i Gorzkie Żale (w niedziele) o godz. 18.30 w kościele. Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
 • Nabożeństwo pierwszosobotnie wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi odbędzie się w sobotę 1 kwietnia o godz. 15:00 w kaplicy.
 • Zbiórka na ogrzewanie kościoła i kaplicy. W przyszłą niedzielę 2 mar-ca odbędzie się podczas wszystkich Mszy św. zbiórka (jako 2-ga taca) na ogrzewanie kościoła i kaplicy. Będzie to już ostatnia zbiórka na ten cel w tym sezonie. Za wasze ofiary serdecznie dziękujemy.
 • Loteria Parafialna. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy świąteczną Loterię Parafialną. Losy będą do nabycia po Mszach św. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Rada Parafialna zachęca do wzięcia udziału w loterii.
 • Parafialne Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w Wielkim Tygodniu: rozpoczęcie na Mszach św. w Niedzielę Palmową 9 kwietnia (w tym wieczorna sobotnia), a następnie nauki w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę w dwóch seriach: w kaplicy na Mszach św. o godz. 10:00 rano oraz wieczorem na Mszach św. o godz. 19:00 w kościele. Rekolekcje będą połączone z Triduum Paschalnym. Zakończenie rekolekcji podczas Mszy świętych w Niedzielę Wielkanocną. Nauki rekolekcyjne oraz kazania w czasie Triduum Paschalnego będzie głosił o. Artur Filipowicz SJ, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym BOBOLANUM w Warszawie.
 • Zapraszamy wszystkich do konkursu „Najpiękniejsza Pisanka”. Informacje na plakatach, atrakcyjne nagrody!
 • Koło Pań poleca na stół wielkanocny baranka lub zajączka z ciasta.Będzie możliwość zakupu baranka jeszcze na parafialnym kiermaszu ciast, który odbędzie się w Wielką Sobotę 15 kwietnia przy kościele św.Franciszka, dochód na potrzeby parafialne.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli – w kościele: £1552.15; w kaplicy: £386.51; Gift-Aid: £335.10. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2017:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close