REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
18 marca 2019
4 niedziela wielkiego postu - rok C Syn Marnotrawny
4 Niedziela Wielkiego Postu
31 marca 2019
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
18 marca 2019
4 niedziela wielkiego postu - rok C Syn Marnotrawny
4 Niedziela Wielkiego Postu
31 marca 2019

Nawracajcie się

Bliskie jest królestwo niebieskie. Słowo Boże kolejny raz wzywa nas do nawrócenia. Bóg stara się na wszelkie sposoby o zbawienie swojego ludu. Dawniej posyłając Mojżesza i Proroków, a w ostatecznych czasach posyłając swojego Syna. To On ukazuje nam Boga Ojca jako miłosiernego i troskliwego gopodarza, który przedłuża czas oczekiwania na owoce. Prośmy, abyśmy pociągnięci słowem Jezusa i Jego zbawczą łaską weszli w nawrócenie, to znaczy zmianę naszego myślenia, którego owocem będzie zmiana naszego postępowania.


Liturgia słowa

Wj 3, 1-8a. 13-15)

Powołanie Mojżesza

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!»

On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba».

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.

Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód».

Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was».

Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia».

1 Kor 10, 1-6. 10-12

Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.

A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Łk 13, 1-9

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».


Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Niedzielę Wielkiego Postu

 • Msza Święta dla młodzieży dzisiaj o 16:00 w kaplicy. Zapraszamy młodzież w każdym wieku na mszę, a po niej na spotkanie w Domu Parafialnym.
 • Dni Młodych w Laxton Hall 14-16 czerwca organizowane przez Polską Misję Katolicką. Przypominamy o zapisach dla uczestników i woluntariuszy do końca marca.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:30.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
 • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • Klub Seniora spotkanie we wtorek 26 marca. Zapraszamy na modlitwę o 11:00 do kaplicy, a po niej na spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne.
 • Warsztaty wielkanocne dla dzieci odbędą się w sobotę 30 marca 16:00-17:30 w Domu Paraf. Bilety do nabycia w zakrystii. Kontakt: s. Małgorzata, tel. 07340 391780.
 • Wielkanocna Loteria Parafialna. Jeśli ktoś chciałby ufundować nagrody na loterię to prosimy o kontakt z Duszpasterzami. Nagrodą może być np. voucher do usługę, upominek, czy też jakakolwiek inna forma. Za wszelkie inicjatywy bardzo dziękujemy.
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza wszystkich parafian na Quiz Night, który odbędzie się w sobotę 30 marca o 18:30 w Domu Parafialnym. Poczęstunek i dobra zabawa w cenie biletu. Rezerwacja biletów tel. 07702 307338.
 • Wiosenna Loteria Koła Przyjaciół Harcerstwa odbędzie się w niedzielę 31 marca. Cały dochód jest przeznaczony na potrzeby Gromad i Drużyn Harcerskich, Zuchowych i Skrzatów działających na Willesden Green.
 • Spotkania i Warsztaty z Ireną Neumueler. 4-7 kwietnia w Domu Parafialnym. Szczegóły na plakacie. Zapisy: www.going-home.co.uk.
 • Parafialna Pielgrzymka do Lourdes i śladami św. Ignacego Loyoli 30.09-7.10.2019. Spotkanie informacyjno-organizacyjne 7 kwietnia o 17:00 w Domu Paraf.
 • Jałmużna wielkopostna. Zachęcamy, aby pieniądze zaoszczędzone w wyniku postu, czy wyrzeczenia ofiarować jako jałmużnę dla Sióstr Służebniczek na Syberii.
 • „Kaziukowe serca”. Siostry Służebniczki Starowiejskie z Irkucka na Syberii, dla których będzie przeznaczony dochód z „Kaziukowych serc” i z „Jałmużny wielkopostnej” napisały list o swojej działalności. List dostępny na tablicy.
 • „Każdy znaczek wspiera misje”. Księża Werbiści dziękują za nasz wkład w dzieło misyjne Kościoła. List dziękczynny dostępny na tablicy ogłoszeń.
 • „Znaki wiary”. Pojawiły się pudełka na nieużywane, w dobrym stanie: krzyżyki, medaliki i różańce. Przekażemy je osobom wierzącym w krajach misyjnych za pośrednictwem Misjonarzy Werbistów.
 • Kurs Przedmałżeński w weekend w dniach 4-6 maja. Zapisy w zakrystii i Biurze.
 • Druga taca dzisiaj jest przeznaczona na Fundację Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski „Ad Gentes”. Za wszystkie ofiary bardzo dziękujemy.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • „Kaziukowe Serca” dochód ze piernikowych serc wyniósł: £1869.42.
 • Ofiara dla rekolekcjonisty wyniosła: 1374.17. Bardzo serdecznie dziękujemy.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1647.58 w kaplicy £353.32 oraz £371.00 z Gift Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2019:

 • Intencja ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close