Drzewo figowe - Polska Parafia Londyn
3 Niedziela Wielkiego Postu
24 marca 2019
5 Niedziele Wielkiego Postu - Rok C - Wyzwolenie
5 Niedziela Wielkiego Postu
7 kwietnia 2019
Drzewo figowe - Polska Parafia Londyn
3 Niedziela Wielkiego Postu
24 marca 2019
5 Niedziele Wielkiego Postu - Rok C - Wyzwolenie
5 Niedziela Wielkiego Postu
7 kwietnia 2019

Laetare - cieszcie się

Miłosierny Ojciec tłumaczy starszemu synowi powód radości: „brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”, dlatego należy się weselić i cieszyć. Jest to również powód naszej radości. Umarli z powodu grzechu żyjemy dzięki łasce Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa. To dzięki Chrystusowi odzyskujemy utraconą godność i utracone królestwo Ojca. Otrzymujemy nową szatę - dziecka Bożego, pierścień dziedzica i sandały wolności. Prośmy Miłosiernego Ojca, abyśmy mogli doświadczyć spotkania z Nim i braćmi.


Liturgia słowa

Joz 5, 9a. 10-12

Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej

Czytanie z Księgi Jozuego

Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską».

Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia.

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan.

2 Kor 5, 17-21

Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Łk 15, 1-3. 11-32

Przypowieść o synu marnotrawnym

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».


Ogłoszenia duszpasterskie na 4 Niedzielę Wielkiego Postu

 • Dzień Matki. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę Laetare, łac. cieszcie się, w Wielkiej Brytanii obchodzony jest Dzień Matki. Wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Wyraźmy dziś szczególną wdzięczności naszym kochanym Mamom. Prosimy miłosiernego Ojca, aby Mamy, które odeszły już do wieczności, przyjął do swojego królestwa.
 • Różaniec w kaplicy. Wspólnota modlitewna „Anastasis” zaprasza dzisiaj o 13:15 do kaplicy na wspólny różaniec. 4 części różańca będą odmawiane w tych intencjach, z którymi przyjdą uczestnicy modlitwy.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:30.
 • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
 • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • Wiosenna Loteria Koła Przyjaciół Harcerstwa odbędzie się dzisiaj przy kościele w godz. 8:45 – 13:15 i kaplicy w godz. 10:15 – 13:15. Cały dochód jest przeznaczony na potrzeby Gromad i Drużyn Harcerskich, Zuchowych i Skrzatów działających na Willesden Green.
 • Klub Seniora spotkanie we wtorek 2 kwietnia. Zapraszamy na modlitwę o 11:00 do kaplicy, a po niej na spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne.
 • Msza Święta dla małżeństw w przyszłą niedzielę 7 kwietnia zapraszamy małżeństwa wraz z rodzinami na Mszę św. o godzinie 12:00 do kaplicy.
 • Parafialna Pielgrzymka do Lourdes i śladami św. Ignacego Loyoli 30.09-7.10.2019. Spotkanie informacyjno-organizacyjne 7 kwietnia o 17:00 w Domu Paraf.
 • Wielkanocna Loteria Parafialna. Jeśli ktoś chciałby ufundować nagrody na loterię to prosimy o kontakt z Duszpasterzami. Nagrodą może być np. voucher do usługę, upominek, czy też jakakolwiek inna forma. Za wszelkie inicjatywy bardzo dziękujemy.
 • Dni Młodych w Laxton Hall 14-16 czerwca organizowane przez Polską Misję Katolicką. Przypominamy o zapisach dla uczestników i woluntariuszy do końca marca.
 • Spotkania i Warsztaty z Ireną Neumueler. 4-7 kwietnia w Domu Parafialnym. Tematy: „Finanse po Bożemu. Jak uwolnić się z ducha biedy?”, „Nie jesteś sierotą. Jak pokonać lęk?”, „O mocy słowa. Jak przemienić złe myśli?”, „Perła ukryta w roli. Odkryj swoją wartość i wzmocnij poczucie wartości.” Szczegóły na plakacie. Zapisy: www.going-home.co.uk.
 • Jałmużna wielkopostna. Zachęcamy, aby pieniądze zaoszczędzone w wyniku postu, czy wyrzeczenia ofiarować jako jałmużnę dla Sióstr Służebniczek na Syberii.
 • „Znaki wiary”. Pojawiły się pudełka na nieużywane, w dobrym stanie: krzyżyki (na szyję), medaliki i różańce. Przekażemy je osobom wierzącym w krajach misyjnych za pośrednictwem Misjonarzy Werbistów.
 • Kurs Przedmałżeński w weekend w dniach 4-6 maja. Zapisy w zakrystii i Biurze.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • „Kaziukowe Serca” dochód ze piernikowych serc wyniósł: £1869.42.
 • Ofiara dla rekolekcjonisty wyniosła: 1374.17. Bardzo serdecznie dziękujemy.
 • Zbiórka na Fundację Misyjną „Ad Gentes” wyniosła: £587.85.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1550.31 w kaplicy £333.67 oraz £224.00 z Gift Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2019:

 • Intencja powszechna: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close