Oto Baranek Boży - 2 Niedziela zwykła - Polska Parafia Londyn
2 Niedziela Zwykła
17 stycznia 2021
Jezus wyrzuca złego ducha - Polska Parafia w Londynie
4 Niedziela Zwykła
31 stycznia 2021
Oto Baranek Boży - 2 Niedziela zwykła - Polska Parafia Londyn
2 Niedziela Zwykła
17 stycznia 2021
Jezus wyrzuca złego ducha - Polska Parafia w Londynie
4 Niedziela Zwykła
31 stycznia 2021

Wezwanie do nawrócenia

Jonasza wołał głośno w imieniu Boga i wzywał do zerwania ze złem. Uwierzyli ludzie jego słowom i odpowiedzieli na nie zmianą postępowania. Post, modlitwa i odwrócenie się od złego postępowania przebłagały Boga. Jezus z autorytetem wzywa dziś również do uwierzenia Słowu Bożemu i do odejścia od swego złego postępowania i podążania za przykazaniami Bożymi. Jeśli nie czujemy się wezwani do nawrócenia, poruszeni Słowami dzisiejszej Ewangelii, to znak, że nasze serce stwardniało i trzeba rozpocząć post, modlitwę i wołanie do Boga o przemianę naszych serc, byśmy nie zginęli.


Liturgia słowa

Jon 3, 1-5. 10

Nawrócenie Niniwitów

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego.

Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

1 Kor 7, 29-31

Przemija postać tego świata

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.

Przemija bowiem postać tego świata.

Mk 1, 14-20

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.


Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Zwykła

 • Niedziela Słowa Bożego. W tym roku po raz drugi 3. niedzielę okresu zwykłego, przypadającą 24 stycznia, decyzją papieża Franciszka obchodzimy w Kościele jako Niedzielę Słowa Bożego.
 • Polonijny panel profesorów #SzczepimySię w niedzielę 24 stycznia o 16:00 (w Anglii) poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci odniosą się do obaw i wątpliwości wobec obecnie dostępnych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Szczegóły: opoka.news/polonijny-panel-profesorow-poswiecony-problematyce-szczepien
 • Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan 18-25.01 w tym roku jest obchodzony pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9). Pamiętajmy o jedności chrześcijan w naszej osobistej modlitwie.
  Święto nawrócenia Świętego Pawła 25.01 kończy tydzień modlitw o jedność. W tym dniu Eucharystia o 19:00 będzie odprawiona w intencji jedności chrześcijan.
 • Bierzmowanie dla dorosłych. Z początkiem Wielkiego Postu chcemy rozpocząć katechezę do bierzmowania dla osób dorosłych. Zapisy w zakrystii.
 • Dyspensa od niedzielnej mszy. Przypominamy, że Biskupi w Anglii i Walii nadal podtrzymują dyspensę od obowiązku uczestniczenia w Mszach Świętych w niedzielę i święta nakazane. Jeśli jednak nie uczestniczymy we Mszy Świętej mamy obowiązek świętowania Dnia Pańskiego w inny sposób (powstrzymanie się od niepotrzebnej pracy fizycznej, uczestnictwo w transmisji mszy za pośrednictwem mediów, czytanie duchowe i modlitwa w domu).
 • Osoby, które cierpią na koronawirusa lub wykazują prawdopodobne objawy, nie powinny przychodzić do kościoła, dopóki nie będą w pełni zdrowi. Zachęcamy do uczestnictwa w mszach niedzielnych z wielką odpowiedzialnością i wzajemną miłością. Tych, którzy zdecydują o pozostaniu w domach zachęcamy do uczestnictwa w mszach transmitowanych.
 • Transmisje z naszej kaplicy dostępne są na naszych kanałach YouTube i Facebook w niedzielę o 10:30, w tygodniu od poniedziałku do piątku o 19:00.
 • Proszę o przyjęcie obowiązujących nas regulacji w duchu wzajemnej miłości i odpowiedzialności oraz o współpracę z Wolontariuszami.
 • Obowiązują nas regulacje, m.in.: dystans społeczny „1 metr +”, zakrywanie twarzy (nosa i ust), zajmowanie wyznaczonych miejsc, Rodziny zajmują miejsca obok siebie zachowując dystans do innych, dezynfekcja rąk i ruch jednokierunkowy.
 • Zapraszamy do Wolontariatu, aby nasze kościoły mogły być otwarte. Zgłoszenia do wolontariatu przyjmujemy po mszach albo telefonicznie.
 • Our Lady of Grace Catholic Infants School, Dollis Hill Avenue, NW2 6EU oferuje miejsca w nursery i reception dla dzieci na rok szkolny 2021/2022. Szkoła prosi o kontakt telefoniczny 020 8450 6757. Informacje dostępne także w języku polskim.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £693.35 w kaplicy £212.49 oraz £222.00 z Gift Aid.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na styczeń 2021:

 • Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie:
  Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close