Br. Bolesław Król SJ - BRACISZEK
R. I. P. – Brat Bolesław Król SJ
25 stycznia 2019
4 Niedziela Zwykła - Rok C - Podziw czy odrzucenie
4 Niedziela Zwykła
3 lutego 2019
Br. Bolesław Król SJ - BRACISZEK
R. I. P. – Brat Bolesław Król SJ
25 stycznia 2019
4 Niedziela Zwykła - Rok C - Podziw czy odrzucenie
4 Niedziela Zwykła
3 lutego 2019

Śp. Br. Bolesław Król SJ

ur. 31 marca 1929 r., zm. 21 stycznia 2019 r., R. I. P.
Jako 15-letni chłopak został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po wojnie pracował w kopalni węgla. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w Belgii w 1951 r. W 1959 r. został skierowany do placówki w Londynie przy Walm Lane, gdzie przebywał do 2012 roku posługując w kaplicy i we wspólnocie, pracując w kuchni i dbając o zaopatrzenie. W 2012 r., ze względu na stan zdrowia powrócił do Polski do Kolegium w Gdyni, gdzie modlił się za Kościół i Towarzystwo.


Liturgia słowa

Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi.

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją».

1 Kor 12, 12-30

Mistyczne Ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: «Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała» – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?

Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was».

Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».


Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Niedziela Zwykła

 • W miniony poniedziałek zmarł br. Bolesław Król SJ, który przez ponad 50 lat pracował w naszej parafii. Pogrzeb miał miejsce wczoraj w Gdyni. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona 3 lutego o 10:30 w kaplicy.
 • Msza Święta dla młodzieży dzisiaj o 16:00 w kaplicy. Zapraszamy młodzież w każdym wieku na mszę a po niej na spotkanie w Domu Parafialnym. Warto dodać, że właśnie kończą się Światowe Dni Młodzieży w Panamie.
 • 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego popularnie nazywane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia ma miejsce poświęcenie świec, które wierni przynoszą ze sobą do kościoła lub kaplicy. Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o siostrach i ojcach pracujących w naszej parafii prosząc dla nich o wierność i wytrwałość w powołaniu. Dodatkowa Msza św. w ramach nabożeństwa o 15:00 w kościele
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 1 lutego spowiedź od godz. 18:00 w kościele.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca 2 lutego nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (rozważanie, Różaniec, Msza Święta) o 15:00 w kościele.
 • Bierzmowanie dla dorosłych. Zapisy przyjmujemy w zakrystii. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 lutego po wieczornej Mszy św. w kościele.
 • Msza Święta dla małżeństw. W przyszłą niedzielę 3 lutego zapraszamy małżeństwa wraz z rodzinami na Mszę św. o godzinie 12:00 do kaplicy.
 • Walne Zebranie naszej Parafii odbędzie się w niedzielę 3 lutego o 11:45 w Domu Parafialnym. Na spotkaniu zostanie przedstawione sprawozdanie z ubiegłego roku. Zapraszamy wszystkich Parafian, którym zależy na naszej Parafii.
 • Krzyż Wdzięczności przybył do kościoła naszej parafii. Więcej o Pielgrzymce Krzyża na stronie: https://thankingcross.info/index.php?q=pl/polska
 • Klub Seniora zaprasza na spotkanie w środę 30 stycznia o 11:00 do kaplicy. Po modlitwie spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Kawiarenka Parafialna. Zapraszamy serdecznie w każdą niedzielę od 10:00 do 14:00 do Domu Parafialnego przy 180 Walm Lane, na kawę, herbatę i ciastko.
 • 2 lutego Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza na zabawę na Wembley Park, The Avenue HA9 9QL. Bilety do nabycia u pani Agnieszki 07702307338
 • Konferencja Apostolstwa Świeckich. Instytut Polskiej Akcji Katolickiej zaprasza na konferencję nt. Życie i duszpasterstwo śp. Ks. Abpa Szczepana Wesołego 9 lutego do parafii przy Devonia Road. Szczegóły na plakacie.
 • „Kultura Życia” projekt pro-społeczny zaprasza na dwa koncerty: „Beats of Mercy vol. 1” 27.01 oraz „niemaGOtu na żywo” 3.02. Szczegóły na plakatach.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1532.26 w kaplicy £279.70 oraz £327.50 z Gift Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na styczeń 2019:

 • Intencja ewangelizacyjna: Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close