Br. Bolesław Król SJ - BRACISZEK
3 Niedziela Zwykła
27 stycznia 2019
5 Niedziela Zwykła - Rok C
5 Niedziela Zwykła
10 lutego 2019
Br. Bolesław Król SJ - BRACISZEK
3 Niedziela Zwykła
27 stycznia 2019
5 Niedziela Zwykła - Rok C
5 Niedziela Zwykła
10 lutego 2019

Podziw czy odrzucenie

Słowa Jezusa wygłoszone w synagodze w Nazarecie podobnie, jak w synagodze w Kafarnaum wzbudzają podziw u słuchaczy. Różnica polega jednak na tym, że Nazarejczycy bardzo szybko dopuścili wątpliwości. Zaczęli powątpiewać o Nim, bo znali Go jako człowieka, który u nich dorastał. Od podziwu przechodzą przez wątpliwości do odrzucenia Jego słów i osoby. Ostatecznie posuwają się aż do nienawiści, chcieli Go zabić. Prośmy dla nas o łaskę, byśmy z miłością, o której mówi dziś św. Paweł, przyjęli osobę Jezusa i Jego słowo.


Liturgia słowa

Jr 1, 4-5. 17-19

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.

Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać».

1 Kor 13, 4-13

Hymn o miłości

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.

Łk 4, 21-30

Jezus odrzucony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»

Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».

I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.


Ogłoszenia duszpasterskie na 4 Niedziela Zwykła

 • Walne Zebranie naszej Parafii odbędzie się dzisiaj o 11:45 w Domu Parafialnym. Zapraszamy wszystkich Parafian, którym zależy na naszej Parafii.
 • Msza Święta dla małżeństw dzisiaj o 12:00 w kaplicy. Zapraszamy małżeństwa wraz z rodzinami.
 • Światowy Dzień Chorego będziemy obchodzić 9 lutego. Msza Święta z Sakramentem Namaszczenia Chorych o 10:30 w kaplicy. Zapraszamy wszystkich seniorów oraz osoby chore. Po mszy spotkanie w Domu Parafialnym. Prosimy o poinformowanie osoby starsze i chore. Osoby, które potrzebują transportu i takie, które mogą pomóc w transporcie prosimy o kontakt z Duszpasterzami.
 • Klub Seniora zaprasza na spotkanie w środę 6 lutego o 11:00 do kaplicy. Po modlitwie spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Spotkanie ministrantów i ministrantek w 1. czwartek miesiąca 7 lutego o 18.00 w kościele. Zapraszamy obecnych członków Służby Liturgicznej Ołtarza oraz wszystkich, którzy chcą do tego grona dołączyć.
 • Randka Małżeńska w Walentynki. Zaproś na randkę Współmałżonka w dzień św. Walentego. Duszpasterstwo Małżeństw – Teams of Our Lady zaprasza wszystkie małżeństwa 14 lutego o 19:00 do Domu Parafialnego.
 • Kurs Przedmałżeński w majowy weekend w dniach 4-6 maja w godz. 9:00-18:30. Zajęcia prowadzone są metodą dialogu pomiędzy narzeczonymi dlatego obecność obojga narzeczonych jest obowiązkowa. Zapisy w zakrystii i Biurze Parafialnym. Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym.
 • PlayGroup dla rodziców z małymi dziećmi. Zapraszamy w każdy poniedziałek 9:30 – 11:30 do Domu Parafialnego. Kontakt: Anna 07552 246615.
 • Krzyż Wdzięczności można adorować w naszym kościele przed i po mszach. Więcej o Pielgrzymce Krzyża na stronie: https://thankingcross.info/
 • Konferencja Apostolstwa Świeckich. Instytut Polskiej Akcji Katolickiej zaprasza na konferencję nt. Życie i duszpasterstwo śp. Ks. Abpa Szczepana Wesołego 9 lutego do parafii przy Devonia Road. Szczegóły na plakacie.
 • Pielgrzymka do Lourdes Autobusem Miłosierdzia „Jumbulance” 26 kwietnia – 4 maja dla chorych i pomocników. Informacje u Dr Bożeny Laskiewicz, tel. 020 3952 3324. Zobacz plakat i ulotki.
 • Kawiarenka Parafialna. Zapraszamy serdecznie w każdą niedzielę od 10:00 do 14:00 do Domu Parafialnego przy 180 Walm Lane, na kawę, herbatę i ciastko.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1635.14 w kaplicy £346.08 oraz £283.00 z Gift Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2019:

 • Intencja powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close