29 Niedziela Zwykła - Rok A - Oddaj Bogu, oddaj Jezusowi
29 Niedziela Zwykła
18 października 2020
Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada 2020
29 Niedziela Zwykła - Rok A - Oddaj Bogu, oddaj Jezusowi
29 Niedziela Zwykła
18 października 2020
Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada 2020

Przykazanie Miłości

Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości. Z miłości posłał Syna, aby nas odkupił i zbawił. Z miłości do nas pragnie, aby nikt nie zginął, ale miał życie wieczne. Z Jego miłości, narodziliśmy się na nowo i miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Dzięki Duchowi Świętemu miłujemy Boga z całego serca, a braci już nie tylko jak siebie samego, ale tak, jak umiłował nas Chrystus. W Królestwie Niebieskim jest miejsce tylko na miłość.


Liturgia słowa

Wj 22, 20-26

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

Czytanie z Księgi Wyjścia

To mówi Pan:

„Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy”.

1 Tes 1, 5c-10

Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Mt 22, 34-40

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.


Ogłoszenia duszpasterskie 30 Niedziela Zwykła

 • Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada. Dodatkowa msza w kościele o 13:30. Pozostałe msze w kaplicy i w kościele tak, jak w każdą niedzielę.
 • Wspomnienie Wszystkich wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny 2 listopada. Msze święte w intencji zmarłych wymienionych w wypominkach będą odprawione: w kaplicy o 7:30 (j. ang.) i o 10:30 oraz w kościele o 19:00. W tym roku, ze względu na pandemię, aby nie przedłużać liturgii, nie będziemy odczytywać imion naszych zmarłych. Kartki wypominkowe będą umieszczone przed ołtarzem w Księdze Zmarłych. Wierzymy, że każdy zmarły polecony w wypominkach jest znany Bogu z imienia i ogarnięty naszą modlitwą.
 • Kartki wypominkowe wyłożone są przy wejściu i wyjściu. Wypełnione składamy w zakrystii. Bardzo serdecznie dziękujemy za dołączone ofiary.
 • Nawiedzenie Cmentarza, modlitwa i odpust za zmarłych. W tym roku, ze względu na pandemię odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Zachęcamy do indywidualnego nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych.
 • Znicze nagrobne są do nabycia w sklepiku parafialnym w kościele oraz przy kaplicy. Uwaga. Nie ma samoobsługi, towar podaje Wolontariusz.
 • Ograniczona liczba miejsc na mszy. Może się tak zdarzyć, że nie będzie wolnych miejsc. Zapraszamy na msze mniej uczęszczane w kościele: sobota 19:00, niedziela 9:00 i niedziela 19:00, czy też dodatkową niedziela 13:30.
 • Msze z udziałem dzieci. Przypominamy, że msza w kościele o 10:30 jest mszą z udziałem dzieci przedszkolnych, a msza o 12:00 jest mszą z udziałem dzieci szkolnych. Jeśli nie należymy do tych grup rodzin prosimy o wybieranie innych mszy.
 • Kończymy zapisy na Katechezę do Bierzmowania 2020-21 dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat. Zapisu dostępne do 1. listopada. Formularz on-line wypełniają Rodzice. Spotkanie organizacyjne 7. listopada o 17:00 w kościele.
 • Zapraszamy do Wolontariatu. Bardzo serdecznie dziękuję tym, który już włączyli się do Wolontariatu. Potrzebujemy nadal więcej Wolontariuszy, którzy pomogą wspólnocie naszej Parafii, aby kościół i kaplica były dostępne do publicznych celebracji. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 07340 391780.
 • Obowiązujące regulacje. Nadal obowiązują nas pewne ograniczenia. Bardzo Was proszę o przyjęcie tych regulacji i o stosowanie się do nowych zasad w duchu wzajemnej miłości i odpowiedzialności.
  Obowiązuje nas m.in.: dystans społeczny „1 metr +”, zakrywanie twarzy i dbanie o higienę osobistą oraz ruch jednokierunkowy.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na Centralne Biuro Polskiej Misji Katolickiej wyniosła: £751.93. Za wszystkie ofiary bardzo składamy dziękujemy.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £739.50 w kaplicy £193.04 oraz £362.00 z Gift Aid.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na październik 2020:

 • Intencja ewangelizacyjna – Misja świeckich w Kościele: Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close