30 Niedziela zwykla - Rok B - Żebym przejrzał
30 Niedziela Zwykła
28 października 2018
100-lecie odzyskania niepodległości
32 Niedziela Zwykła
11 listopada 2018
30 Niedziela zwykla - Rok B - Żebym przejrzał
30 Niedziela Zwykła
28 października 2018
100-lecie odzyskania niepodległości
32 Niedziela Zwykła
11 listopada 2018

Pierwsze jest słuchaj

Jezus odpowiedział uczonemu w Piśmie: „Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu…” Pan wskazuje nam na źródło miłości jakimi jest Bóg. Pierwsze przykazanie dla Izraela, ale również dla każdego z nas, to wsłuchiwać się w to Kim jest Bóg dla nas i to jak On pierwszy obdarowuję całą ludzkość i mnie osobiście swoją nieskończoną miłością. Napełniony Jego miłością z wysoka będę potrafił odpowiedzieć moją miłością na Jego miłość i będę uzdolniony miłować drugiego człowieka.


Liturgia słowa

Pwt 6, 2-6

Będziesz miłował Boga z całego serca

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję».

Hbr 7, 23-28

Nieprzemijające kapłaństwo

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.

Mk 12, 28b-34

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.


Ogłoszenia duszpasterskie na 31 Niedziela Zwykła

 • Bal Wszystkich Świętych. Bardzo serdecznie dziękuję Nauczycielom, Rodzicom i Dzieciom z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Janusza Korczaka na Wembley oraz Siostrom Misjonarkom za przygotowanie balu dla dzieci w minioną sobotę.
 • Modlitwa na Cmentarzu. Zapraszamy do modlitwy za zmarłych dziś 4 listopada o 14:00 na Kensal Green Cemetery w części katolickiej Saint Mary’s Catholic Cemetery. Gromadzimy się przy kaplicy cmentarnej w okolicach grobu o. Tadeusza Spornego SJ. W sklepiku można nabyć znicze nagrobne.
 • Kurs przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się od 15.11 do 13.12, obejmuje on 5 spotkań w czwartki w godz. 19:30-22:00 w Domu Parafialnym. Kurs prowadzony jest metodą dialogu pomiędzy narzeczonymi dlatego obecność obojga narzeczonych jest obowiązkowa. Zapisy w zakrystii.
 • 33 dni Ćwiczeń Duchowych. Zapraszamy do indywidualnych ćwiczeń zakończonych wspólnym Aktem Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję. Wyjaśnienie jak odprawiać Ćwiczenia 5 listopada po Mszy Św. o 19:00. Chęć uczestnictwa w Ćwiczeniach prosimy zgłosić dziś w zakrystii w celu przygotowania materiałów.
 • Święto Wszystkich Świętych i Błogosławionych Towarzystwa Jezusowego 5 listopada. Po Mszy Świętej o 19:00 w kościele wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Świętych i Błogosławionych Jezuitów.
 • Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Towarzystwa Jezusowego. Msza Święta w intencji zmarłych jezuitów w szczególności tych, którzy byli związani z naszą Parafią 6 listopada o 19:00 w kościele.
 • Róże Żywego Różańca i Różańca Rodziców za dzieci. W celu uaktualnienia listy członków Róż Różańcowych prosimy wszystkich członków obecnych i tych którzy chcą dołączyć do Róż o wpisanie się na listę zakrystii.
 • Klub Seniora zaprasza wszystkich chętnych w środę 7 listopada o 11:00 do kaplicy. Po mszy spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Msza Św. dla młodzieży i ich rodzin 18 listopada o 16:00 w kaplicy. Po mszy zapraszamy na zabawę do Domu Parafialnego. W sprawach organizacyjnych kontakt z o. Leszkiem.
 • Msza Święta z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości 10 listopada w Katedrze Westminster. Polska Misja Katolicka informuje, że ze względów bezpieczeństwa wejście na tą mszę będzie możliwe tylko za okazaniem specjalnych wejściówek.
 • Msza Święta Pogrzebowa w intencji śp. Mariana Szydło naszego parafianina odbędzie się w kaplicy 6 listopada o 11:00. Pamiętajmy w naszych modlitwach o zmarłym oraz o Rodzinie pogrążonej w żałobie.
 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Można się jeszcze dołączyć, mamy wolne miejsca.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1251.60, w kaplicy £327.99 oraz £368.00 z Gift-Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na listopad 2018:

 • Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close