31 Niedziela zwykla - Rok C - Przyszedl szukać i zbawić
31 Niedziela Zwykła
3 listopada 2019
Matka Boża Miłosierdzia, autor Piotr Sawicki, Tatiszczewo - Polski Kościół w Londynie
Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia
17 listopada 2019
31 Niedziela zwykla - Rok C - Przyszedl szukać i zbawić
31 Niedziela Zwykła
3 listopada 2019
Matka Boża Miłosierdzia, autor Piotr Sawicki, Tatiszczewo - Polski Kościół w Londynie
Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia
17 listopada 2019

„Ciała zmartwychwstanie”

Na początku listopada, kiedy modlimy się za zmarłych, Kościół przypomina prawdę wiary w zmartwychwstanie umarłych. Już Stary Testament wspomina o powszechnym zmartwychwstaniu, choć mówi o różnym losie sprawiedliwych i bezbożnych. Jezus wobec niedowiarstwa niektórych poucza, że: „ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym… będą uczestnikami zmartwychwstania”. Panie prosimy Cię, aby nasi bliscy zmarli oraz my sami, dzięki Twojej łasce stali się godnymi udziału w Twoim Zmartwychwstaniu.


Liturgia słowa

2 Mch 7, 1-2. 9-14

Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa».

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego».

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia».

2 Tes 2, 16 – 3, 5

Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Łk 20, 27-38

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».


Ogłoszenia duszpasterskie na 32 Niedzielę Zwykłą

 • Uroczystości Matki Bożej Miłosierdzia – święto Patronalne naszej kaplicy i parafii będziemy obchodzili w niedzielę 17 listopada. Uroczysta Msza Święta z udziałem Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia z Tatiszczewa o 12:00 w kaplicy. Po mszy w Domu Parafialnym Opowieść rodzinna, pt.: „Artysta na wojennym szlaku” prowadzona przez Piotra Sawickiego juniora i Katarzynę Sawicką (syna i wnuczkę Piotra Sawickiego autora obrazu z naszej kaplicy). Po prelekcji serdecznie zapraszamy na poczęstunek i wspólne świętowanie.
 • Zbiórka ministrantów. Dzisiaj po mszy o 10:30 w kościele zapraszamy na spotkanie ministrantki i ministrantów oraz tych, którzy chcą do nich dołączyć.
 • Kurs Przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się od 14.11 do 12.12; obejmuje 5 spotkań w czwartki w godz. 19:30-22:00 w Domu Parafialnym. Prowadzony jest metodą dialogu – obecność obojga narzeczonych obowiązkowa. Zapisy w zakrystii.
 • Czuwanie modlitewne w wigilię Uroczystości Chrystus Króla Wszechświata. Zapraszamy w sobotę 23 listopada po mszy o 19:00 w kościele. Czuwanie poprowadzą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, dla których ta Uroczystość jest Świętem Patronalnym zgromadzenia.
 • Wspólnoty i grupy parafialne zapraszają na spotkania nowych członków:
  • Chór Parafialny. Spotkania w poniedziałki o 20:00 w Kawiarence.
  • Grupa Biblijna. Spotkania w poniedziałki o 20:00 w Domu Parafialnym.
  • Grupa Modlitewna Ojca Pio spotkanie we wtorek 12 listopada o 15:15 Msza Święta i wspólna modlitwa w kaplicy, po nich spotkanie w kawiarence.
  • Mężczyźni św. Józefa. Spotkania we wtorki o 20:00 w Kawiarence.
  • Klub Seniora. Spotkanie w środę 13 listopada o 11:00. Modlitwa w kaplicy. Po niej spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
  • Wspólnota „Anastasis”. Modlitwa wspólna i indywidualna, rozważanie Słowa Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu środy o 20:00 w kaplicy. Przed spotkaniem msza i nowenna do Matki Bożej o 19:00.
  • Grupa Al-Anon spotkania w środy o 20:00 w Domu Parafialnym. Dla osób, które żyją z osobą uzależnioną, co powoduje cierpienie i poważne problemy.
  • PlayGroup dla rodziców z małymi dziećmi. Czwartki 9:30 – 11:30 w Domu Paraf.
 • Kawiarenka Parafialna i Biblioteka. Zapraszamy serdecznie na kawę, herbatę i ciastko w każdą niedzielę od 10:00 do 14:00 do Domu Parafialnego.
 • O Życiu. Naturalne planowanie rodziny i Zdrowie kobiety i dziecka. Dwie sesje dla par, małżeństw i wszystkich zainteresowanych 29 i 30 listopada w Parafii St Ignatius. Konieczność zapisu. Szczegóły na plakacie i stronie www.stignatius.pl
 • Chór „Coro Dell’Angelo” parafii pw. MB Częstochowskiej przy Devonia Road, zaprasza 16 listopada o 19:00 na Koncert Jubileuszowy 10-lecia. Zobacz plakat.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1346.52 w kaplicy £327.95 oraz £464.00 z Gift Aid. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na listopad 2019:

 • Intencja powszechna: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close