32 Niedziela Zwykła - Panny Mądre
32 Niedziela Zwykła
12 listopada 2017
34 Niedziela Zwykła - Król Wszechświata
34 Niedziela Zwykła
26 listopada 2017
32 Niedziela Zwykła - Panny Mądre
32 Niedziela Zwykła
12 listopada 2017
34 Niedziela Zwykła - Król Wszechświata
34 Niedziela Zwykła
26 listopada 2017

Matko Miłosierdzia

Módl się za nami i miej nas w swojej opiece. Dziś wraz z całą naszą Parafią śpiewamy: witaj, Królowo, Matko miłosierdzia. Dziękujemy naszej Matce za wszystkie łaski za Jej pośrednictwem otrzymane i prosimy o dalszą opiekę dla Parafii, dla naszych Rodzin, naszych bliskich, przyjaciół i nas samych. Prosimy Cię Matko prowadź nas prostą drogą do Boga i do Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chystusa.


Liturgia słowa

Prz 8, 22-35

Maryja, stolica mądrości

To mówi Mądrość Boża: "Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej odchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń moich nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana".

Tt 3, 4-7

Bóg zbawił nas z miłosierdzia

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na uczynki sprawiedliwe, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Łk 1, 26-38

Maryja pocznie i porodzi Syna

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca". 

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" 

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". 

Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa". 

Wtedy odszedł od Niej anioł.


Ogłoszenia duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła – Matko Miłosierdzia

  • Dzisiaj obchodzimy Uroczystości Matki Bożej Miłosierdzia święto patronalne naszej kaplicy i parafii. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny.  Zwyczajne warunki uzyskania odpustu to: spowiedź sakramentalna (może być w okolicy odpustu), Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę… i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.  Chciejmy duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga. Prośmy Patronkę naszej Parafii, Matkę Bożą Miłosierdzia, o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem. Po Mszach świętych o 10:30 i 12:00 zapraszamy na wspólne świętowanie do kawiarenki.
  • W przyszłą niedzielę 26.11 będziemy obchodzić Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to święto tytularne Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej pracujących w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrom za posługę wśród nas i z serca życzymy błogosławieństwa Bożego oraz obfitości łask. Msza Święta w intencji Sióstr będzie odprawiona w sobotę 25.11 o 19:00. Po mszy zapraszamy na czuwanie do godz. 22:00.
  • Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie dzisiaj 19.11 o 13:15 do Kancelarii. Temat: „Św. Stanisław Kostka patron roku 2018”.
  • Zapraszamy młodzież na spotkanie w poniedziałek 20.11 o 18:30 do Domu Parafialnego.
  • Zapraszamy dorosłych i dzieci na Wieczór Andrzejkowy w sobotę 2.12 o 19:00 w Domu Parafialnym. W programie: zabawa taneczna i poczęstunek, oraz zabawy dla dzieci. Bilety do nabycia w zakrystii. Liczba miejsc ograniczona.
  • Zbiórka na Instytut Polskiej Akcji Katolickiej, jako 2-ga taca w przyszłą niedzielę.
  • Wspomnienia liturgiczne: 21.11 Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, 22.11, św. Cecylii, 23.11 bł. Michała Augustyna Pro SJ, 24.11 św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towrzyszy, 25.11 św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
  • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła: w kościele £1528.24, w kaplicy £316.61 oraz £259.50 z Gift-Aid. Serdeczne Bóg zapłać.
  • Zbiórka na Instytut Józefa Piłsudskiego wyniosła: £295.86. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na listopad 2017:

  • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close