33 Niedziela Zwykła - Matko Miłosierdzia
33 Niedziela Zwykła
19 listopada 2017
1 Niedziela Adwentu
1 Niedziela Adwentu
3 grudnia 2017
33 Niedziela Zwykła - Matko Miłosierdzia
33 Niedziela Zwykła
19 listopada 2017
1 Niedziela Adwentu
1 Niedziela Adwentu
3 grudnia 2017

Król Wszechświata

Kościół przypomniawszy w ciągu roku liturgicznego tajemnice życia Chrystusa, przez które dokonuje się dzieło zbawienia, w ostatnią niedzielę roku gromadzi się wokół swego Pana, by świętować ostateczny tryumf, gdy On powróci jako chwalebny Król, by zebrać owoce swojej męki.

Król Wszechświata, który ma władzę nad grzechem i śmiercią, na końcu czasów z miłością będzie sądził z uczynków miłości.


Liturgia słowa

Ez 34, 11-12. 15-17

Chrystus zna swoje owce

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie».

Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».

1 Kor 15, 20-26. 28

Królestwo Boże

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Mt 25, 31-46

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».


Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła – Król Wszechświata

 • Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to święto tytularne Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej pracujących w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrom za posługę wśród nas i z serca życzymy błogosławieństwa Bożego oraz obfitości łask.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 1.12 spowiedź od godz. 18:00 i Msza Św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 19:00 w kościele.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca 2.12 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (rozważanie, Różaniec, Msza Św.) o godz. 15:00 w kościele.
 • Zapraszamy dorosłych i dzieci na Wieczór Andrzejkowy w sobotę 2.12 o 19:00 w Domu Parafialnym. W programie: zabawa taneczna i poczęstunek, oraz zabawy dla dzieci. Bilety do nabycia w zakrystii.
 • W przyszłą niedzielę 3.12 podczas Mszy św. o 12:00 w kaplicy odbędzie się odnowienie ślubowania członków Sodalicji Mariańskiej. Po Mszy św. spotkanie Sodalicji o 13:15 w Kancelarii. Zapraszamy osoby zainteresowane tą formą zaangażowania w życie Kościoła.
 • W przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny w Kościele. Już dziś zapraszamy na Msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku o 19:00 w kościele (środa w kaplicy) oraz w soboty o 6:45 w kaplicy. Po mszy sobotniej zapraszamy na skromne śniadanie.
 • Rekolekcje Adwentowe od niedzieli 10.12 do środy 13.12 poprowadzi o. Rafał Huzarski SJ, duszpasterz akademicki w Toruniu.
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza do udziału w loterii harcerskiej w niedzielę 3.12 po Mszach Świętych. Dochód z loterii przeznaczony zostanie na potrzeby Harcerstwa przy naszej Parafii.
 • Dzisiaj zbiórka na Instytut Polskiej Akcji Katolickiej, jako 2-ga taca.
 • Szkoła Katolicka St Robert Southwell School, Slough Lane, Kingsbury, NW9 8YD prowadzi rekrutacje dzieci w różnorodnym wieku. Kontakt: tel. 020 8204 6148; email admin@robsouth.brent.sch.uk.
 • Wspomnienia liturgiczne: 29.11 bł. Bernarda Franciszka de Hoyos SJ, 30.11 święto św. Andrzeja Apostoła, 1.12 święto św. Edmunda Campiona, Roberta Southwella i Towarzyszy męczenników.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła: w kościele £1691.97, w kaplicy £304.23 oraz £318.50 z Gift-Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na listopad 2017:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close