Kurs Przedmałżeński
Kurs Przedmałżeński
11 listopada 2018
Uroczystość Chrystusa Króla - Rok B - Król Wszechświata
Uroczystość Chrystusa Króla
25 listopada 2018
Kurs Przedmałżeński
Kurs Przedmałżeński
11 listopada 2018
Uroczystość Chrystusa Króla - Rok B - Król Wszechświata
Uroczystość Chrystusa Króla
25 listopada 2018

Matko Miłosierdzia

Módl się za nami i miej nas w swojej opiece. Dziś wraz z całą naszą Parafią śpiewamy: witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Dziękujemy naszej Matce za wszystkie łaski za Jej pośrednictwem otrzymane i prosimy o dalszą opiekę dla Parafii, dla naszych Rodzin, naszych bliskich, przyjaciół i nas samych. Prosimy Cię Matko prowadź nas prostą drogą do Boga i do Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa.


Liturgia słowa

Prz 8, 22-35

Maryja, stolica mądrości

To mówi Mądrość Boża: "Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej odchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń moich nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana".

Tt 3, 4-7

Bóg zbawił nas z miłosierdzia

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na uczynki sprawiedliwe, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Łk 1, 26-38

Maryja pocznie i porodzi Syna

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".  Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" 

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa". 


Ogłoszenia duszpasterskie na 33 Niedziela Zwykła

 • Uroczystości Matki Bożej Miłosierdzia. Dzisiaj obchodzimy święto Patronalne naszej kaplicy i parafii. Chciejmy duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Pana Boga. Prośmy Patronkę naszej Parafii, Matkę Bożą Miłosierdzia, o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem za nas, nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą Parafię. Po Mszach Świętych o 10:30 i 12:00 zapraszamy do kawiarenki na wspólne świętowanie.
 • Msza Święta dla młodzieży dzisiaj o 16:00 w kaplicy. Zapraszamy młodzież nie tylko tę, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Po mszy zabawa w Domu Parafialnym. Zachęcamy, by przynieść ze sobą „co nie co” na wspólny stół. W sprawach organizacyjnych kontakt z o. Leszkiem tel. 07902 781433.
 • Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie dzisiaj 18 listopada o 13:15 do Domu Parafialnego.
 • Uroczystości Chrystus Króla Wszechświata będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę 25 listopada. Uroczystość ta jest tytularnym świętem Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej pracujących w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrom za posługę wśród nas i z serca życzymy błogosławieństwa Bożego oraz obfitości łask. Msza Święta w intencji Sióstr będzie odprawiona w sobotę 24 listopada o 19:00 w kościele.
 • Czuwanie modlitewne z okazji Uroczystości Chrystus Króla Wszechświata w sobotę 24 listopada po mszy o 19:00 w kościele. Czuwanie poprowadzą Siostry Misjonarki i Wspólnota Modlitewna Anastasis. Serdecznie zapraszamy.
 • PlayGroup dla rodziców z małymi dziećmi zaprasza na spotkania w każdy poniedziałek 9:30 – 11:30 do Domu Parafialnego. Kontakt: Anna 07552 246615.
 • Klub Seniora zaprasza wszystkich chętnych w środę 21 listopada o 11:00 do kaplicy. Po Mszy Św. spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Zabawa Andrzejkowa. Rada Parafialna zaprasza dorosłych i dzieci w sobotę 1 grudnia o 19:00 do Domu Parafialnego. W programie: zabawa taneczna i poczęstunek, oraz zabawy dla dzieci. Bilety do nabycia w zakrystii.
 • Jasełka Bożonarodzeniowe. Siostra Małgorzata zaprasza dzieci do przygotowania Jasełek. Zapisy w zakrystii. Kontakt z s. Małgorzatą tel. 07340 391780.
 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Można się jeszcze dołączyć, mamy wolne miejsca.
 • Zbiórka na Instytut Polskiej Akcji Katolickiej, jako 2-ga taca w przyszłą niedzielę.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1463.70, w kaplicy £322.94 oraz £308.00 z Gift-Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na listopad 2018:

 • Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close