Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych - 2021
Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych
7 marca 2021
Odnowienie ducha - Kiełkujące ziarno - Polska Parafia w Londynie
5 Niedziela Wielkiego Postu
21 marca 2021
Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych - 2021
Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych
7 marca 2021
Odnowienie ducha - Kiełkujące ziarno - Polska Parafia w Londynie
5 Niedziela Wielkiego Postu
21 marca 2021

Nasycajcie się u źródła pociechy

Dzisiaj Niedziela Radości, która przepoławia nam okres Wielkiego Postu, czasu oczekiwania na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Słowo Boże wskazuje nam na źródło naszej radości. Prawdziwą radością jest fakt, że Bóg Ojciec posłał swojego Syna na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiany. Dzisiaj w Anglii obchodzimy Dzień Mamy. Wszystkim Mamom bardzo serdecznie dziękujemy za cały trud, wszelką matczyną troskę i poświęcenie każdego dnia. Życzymy, aby Pan Jezus obdarzał Was wszelkimi potrzebnymi łaskami i darem prawdziwej wewnętrznej RADOŚCI.


Liturgia słowa

2Krn 36,14-16.19-23

Gniew i miłosierdzie Boże

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku.

Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».

Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»

Ef 2, 4-10

Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

J 3, 14-21

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».


Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkiego Postu

 • Walne Zebranie naszej Parafii. Na spotkaniu zostanie przedstawione sprawozdanie z ubiegłego roku. Zapraszamy wszystkich Parafian, którym zależy na rozwoju naszej wspólnoty. Zebranie odbędzie się dzisiaj 14 marca o 15:00 na ZOOM’ie. Meeting ID: 972 2056 2260; Passcode: 848465. Aby uczestniczyć w spotkaniu trzeba wcześniej zainstalować aplikację ZOOM.
 • Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci pt.: „Po śladach Józefa świętego idziemy do Ojca Niebieskiego.” Zapraszamy dzieci dzisiaj o 15:00 na drugi dzień rekolekcji na parafialny kanał YouTube. Rekolekcje poprowadzą Siostry Misjonarki z naszej Parafii. Również dziś będzie do wykonania zadanie. Zrobione zadania wrzucamy do koszyka przy zakrystii. Dla uczestników są nagrody!
 • Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych pt.: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem”. Józefie synu Dawida, nie lękaj się! w dniach 19 – 21 marca wygłosi do nas o. Rafał Sztejka, jezuita, duszpasterz w kościele akademickim przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, misjonarz miłosierdzia. Na msze w tych dniach zapraszamy do kaplicy i kościoła, a konferencje i spotkanie z rekolekcjonistą będą dostępne w internecie. Już dziś zarezerwujmy sobie czas.
  • Nauki Rekolekcyjne YouTube: piątek i sobota 20:15; niedziela 15:30
  • Spotkania z Rekolekcjonistą ZOOM: piątek i sobota 20:45; niedziela 16:00
  • Link do spotkania Meeting ID: 756 940 6888; Passcode: 7B1hze
 • Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 19 marca Msze Święte: 7:30 (j.ang.) i 10:30 (także online) w kaplicy i 19:00 w kościele.
 • Nabożeństwa Wielkopostne – tylko on-line. Zapraszamy na transmisje:
  • Droga Krzyżowa Rodzinna w najbliższy piątek tylko o 17:30 (tylko on-line); nie będzie nabożeństwa o 20:15 (w tym czasie nauka rekolekcyjna).
  • Gorzkie Żale z homilią pasyjną w niedzielę o 17:30 (tylko on-line).
 • „Kaziukowe Serca”. Można je nabyć również dziś po mszach. Pamiętajmy, że nie jest to zwykła sprzedaż, a inicjatywa charytatywna.
 • Jałmużna Wielkopostna. Zachęcamy, aby pieniądze zaoszczędzone w wyniku postu, czy innego wyrzeczenia zostały ofiarowane jako jałmużna.
 • Spowiedź święta. Przypominamy, że spowiadamy 30 minut przed każdą mszą lub po wcześniejszym umówieniu. Nie spowiadamy w trakcie mszy.
 • Złożenie prochów Śp. Józefa Jarosza (+ 18.12.2020) naszego wieloletniego parafianina nastąpi 19.03.br. o 11:00 na Gunnersbury Cemetery.
 • Msza Święta Pogrzebowa Śp. Aleksandry Biegańskiej (+ 19.02.2021) naszej wieloletniej parafianki odbędzie się 25.03.br. o 12:00 w kaplicy. Złożenie ciała do grobu o 14:00 na Gunnersbury Cemetery.
 • Proszę o przyjęcie obowiązujących nas regulacji w duchu wzajemnej miłości i odpowiedzialności oraz o współpracę z Wolontariuszami.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £866.64 w kaplicy £220.52 oraz £235.00 z Gift Aid.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2021:

 • Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close