Rodzina - Polska Parafia w Londynie UK
4 Niedziela Wielkiego Postu
14 marca 2021
Wjazd Jezusa do Jerozolimy - Polska Parafia Londyn
Niedziela Męki Pańskiej
28 marca 2021
Rodzina - Polska Parafia w Londynie UK
4 Niedziela Wielkiego Postu
14 marca 2021
Wjazd Jezusa do Jerozolimy - Polska Parafia Londyn
Niedziela Męki Pańskiej
28 marca 2021

Odnowienie ducha

Psalmista, a wraz z nim cały Kościół woła dzisiaj: „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.” Bóg pragnie odnawiać nieustannie człowieka. Obiecuje zawarcie nowego, wiecznego przymierza, którego nic nie może złamać. Przymierzem tym jest ofiara Jezusa: Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus dokonał tego przez posłuszeństwo i uległości Ojcu. Dzięki ofierze z samego siebie staje się On sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają. Czy ja chcę słuchać Jezusa? Czy chcę pójść za Jego słowem i przykładem? Czy chcę umierać wraz z Nim, aby wraz z Nim żyć wiecznie w królestwie niebieskim?


Liturgia słowa

Jr 31, 31-34

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Hbr 5, 7-9

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

J 12, 20-33

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu

 • Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych pt.: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem”. Józefie synu Dawida, nie lękaj się! Dzisiaj trzeci, ostatni dzień rekolekcji, które głosi do nas o. Rafał Sztejka, jezuita, duszpasterz akademicki przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, misjonarz miłosierdzia.
  • Nauka Rekolekcyjne YouTube: niedziela 15:30
  • Spotkanie z Rekolekcjonistą ZOOM: niedziela 16:00
  • Link do spotkania Meeting ID: 756 940 6888; Passcode: 7B1hze
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca Msze Święte: w kaplicy 7:30 (j.ang.) i 10:30 (także online) i w kościele 19:00 .
 • Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Prosimy wziąć pod uwagę, że na mszach w kościele o 10:30 z udziałem przedszkolaków i 12:00 z udziałem dzieci szkolnych jest najwięcej osób. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy na msze mniej uczęszczane w kościele: sobota 19:00, niedziela 9:00, 13:30 i 19:00.
 • Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Piątek i Wigilia Paschalna Harmonogram mszy i nabożeństw będzie podany w przyszłą niedzielę 28.03.
 • Spowiedź święta. Przypominamy, że spowiadamy 30 minut przed każdą mszą lub po wcześniejszym umówieniu. Nie spowiadamy w trakcie mszy.
 • Nabożeństwa Wielkopostne – tylko on-line. Zapraszamy na transmisje:
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci w piątek o 17:30 (tylko on-line);
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych w piątek o 20:15 (tylko on-line);
  • Gorzkie Żale z homilią pasyjną w niedzielę o 17:30 (tylko on-line).
   Nabożeństwa można również odprawiać indywidualnie, w ciszy, w ramach Adoracji Najświętszego Sakramentu przed wieczornymi mszami o 18:30.
 • Jałmużna Wielkopostna. Zachęcamy, aby pieniądze zaoszczędzone w wyniku postu, czy innego wyrzeczenia zostały ofiarowane jako jałmużna.
 • Dochód z „Kaziukowych Serc” i Jałmużny Wielkopostnej będzie przeznaczony na Rodzinny Dom Dziecka na Ukrainie dla sierot w wyniku konfliktu z Rosją.
 • Msza Święta Pogrzebowa Śp. Aleksandry Biegańskiej (+ 19.02.2021) naszej wieloletniej parafianki odbędzie się 25.03.br. o 12:00 w kaplicy. Pogrzeb o 14:00 na Gunnersbury Cemetery. Msza będzie dostępna online. Rodzina zmarłej prosi, aby zamiast kwiatów złożyć ofiarę na potrzeby Parafii.
 • W sklepiku do nabycia: palmy na Niedzielę Palmową, baranki i świece Wielkanocne.
 • Radiowa transmisja mszy. Niedzielne msze z naszej kaplicy o 12:00 są transmitowane w Radio Sami Swoi dostępnym na DAB+ i www.samiswoiradio.co.uk
 • Proszę o przyjęcie obowiązujących nas regulacji w duchu wzajemnej miłości i odpowiedzialności oraz o współpracę z Wolontariuszami.
 • Zapraszamy do Wolontariatu. Aby nasz kościół mógł być otwarty potrzebujemy pomocy przed mszami (witanie wiernych) i po mszach dezynfekcja.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £928.88 w kaplicy £113.02 oraz £160.00 z Gift Aid.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2021:

 • Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close