Odnowienie ducha - Kiełkujące ziarno - Polska Parafia w Londynie
5 Niedziela Wielkiego Postu
21 marca 2021
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Rok A - Polska Parafia Londyn UK
Błogosławieństwo pokarmów przed Uroczystym Posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
28 marca 2021
Odnowienie ducha - Kiełkujące ziarno - Polska Parafia w Londynie
5 Niedziela Wielkiego Postu
21 marca 2021
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Rok A - Polska Parafia Londyn UK
Błogosławieństwo pokarmów przed Uroczystym Posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
28 marca 2021

Król sprawiedliwy i zwycięski

VI Niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. Celebrujemy dziś pamiątkę uroczystego wjazdu Jezus do Jerozolimy. Nadeszła bowiem Jego godzina. Godzina Jego królowania, godzina dla której przyszedł na ten świat. W tej godzinie zasiądzie na tronie krzyża, aby z jego wysokości przyciągnąć wszystkich do siebie. Niedziela Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, szczyt całego Roku Liturgicznego. Będziemy kontemplować wydarzenia zbawcze, w których Jezus z miłości do nas uniżył samego siebie oddając swoje życie dla naszego zbawienia i został wywyższony przez Ojca chwalebnie Zmartwychwstając.


Liturgia słowa

Iz 50, 4-7

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Flp 2, 6-11

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

Mk 14, 1 - 15, 47

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Według Świętego Marka

E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat

się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród

Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: I. Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie Królem żydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: T. Ukrzyżuj Go! E. Piłat odparł: I. A cóż złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyszydzony

Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.

Droga krzyżowa

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.

Ukrzyżowanie

Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.

Wyszydzenie na krzyżu

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie! E. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani.

Zgon Jezusa

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloí, Eloí, lemá sabachtháni?, E. to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Po zgonie Jezusa

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym.


Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Męki Pańskiej

 • LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA I UROCZYSTOŚCI WIELKANOCNYCH
  • Wielki Poniedziałek do Wielkiej Środy (29 – 31 marca)
   w kaplicy: msza 7:30 (j. ang.) spowiedź 8:00 – 9:00
   w kościele: msza 19:00 spowiedź 18:30 – 19:00 i 19:30 – 20:30
   Uwaga! Nie będzie spowiedzi: w Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Niedzielę Wielkanocną
  • Wielki Czwartek (1 kwietnia) – cała liturgia odbywa się w kościele
   17:30 Msza Wieczerzy Pańskiej z udziałem dzieci
   19:00 Msza Wieczerzy Pańskiej
   kościół pozostanie otwarty do prywatnej modlitwy do 21:00; nie będzie Adoracji w Ciemnicy.
  • Wielki Piątek (2 kwietnia) – cała liturgia odbywa się w kościele
   14:00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzień 1. (tylko online)
   15:00 Liturgia Męki Pańskiej z udziałem dzieci
   kościół pozostanie otwarty do prywatnej modlitwy do 16:30; nie będzie Adoracji przy Grobie.
   19:00 Liturgia Męki Pańskiej
   kościół pozostanie otwarty do prywatnej modlitwy do 21:00; nie będzie Adoracji przy Grobie.
  • Wielka Sobota (3 kwietnia) – nie będzie Adoracji przy Grobie Pańskim.
   12:00 Błogosławieństwo Pokarmów na stół Wielkanocny (tylko online)
   15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzień 2. (tylko online)
  • UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (rozpoczyna się w sobotę wieczorem)
   20:00 Msza Święta Wigilii Paschalnej w kościele
   w kościele: 7:00 Msza Rezurekcyjna, 9:00, 10:30 z udziałem dzieci przedszkolnych,
   12:00 z udziałem dzieci szkolnych, 13:30 i 19:00
   w kaplicy: 10:30 (także online); 12:00 (także transmitowana w Radio Sami Swoi)
  • Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy Uwaga nie ma mszy o 13:30 i 19:00
   pozostałe msze według niedzielnego porządku jak wyżej;
   Wtorek – Piątku w Oktawa Wielkiej Nocy msze w kaplicy o 7:30 (j. ang.) i 19:00
   Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy na msze mniej uczęszczane w kościele: sobota 19:00, niedziela 9:00, 13:30 i 19:00.
 • Transmisje Liturgii Wielkiego Tygodnia. Tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w liturgii zachęcamy do uczestnictwa w transmisjach papieskich w telewizji i internecie.
 • Nabożeństwa Wielkopostne – tylko on-line. Zapraszamy na transmisje:
  Gorzkie Żale z homilią pasyjną dzisiaj o 17:30 (tylko on-line).
 • „Kaziukowe Serca”. Tegoroczny dochód wyniósł £4221.00. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie tej charytatywnej inicjatywy. Bóg zapłać.
 • Jałmużna Wielkopostna. Jeśli ktoś chciałby jeszcze wesprzeć Rodzinny Dom Dziecka na Ukrainie to ofiar składamy do skarbony z jałmużną. Bóg zapłać za wszelkie wsparcie.
 • Nagrody za zadania rekolekcyjne do odebrania w zakrystii kościoła. Zapraszamy dzieci, które otrzymały informację od S. Krystyny oraz Sarah Bondar, Zuzannę Włodarczyk i Zofię Guzik.
 • Msza Św. Pogrzebowa Śp. Aleksandry Biegańskiej. Rodzina zmarłej bardzo serdecznie dziękuje za wspólną modlitwę i za wszystkie ofiary złożone przy tej okazji na potrzeby parafii (£350.00). Serdeczne Bóg zapłać.
 • Proszę o przyjęcie obowiązujących nas regulacji w duchu wzajemnej miłości i odpowiedzialności oraz o współpracę z Wolontariuszami.
 • Zapraszamy do Wolontariatu. Aby nasz kościół mógł być otwarty potrzebujemy pomocy przed mszami (witanie wiernych) i po mszach dezynfekcja.
 • Radiowa transmisja mszy. Niedzielne msze z naszej kaplicy o 12:00 są transmitowane w Radio Sami Swoi dostępnym na DAB+ i www.samiswoiradio.co.uk
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £705.50 w kaplicy £124.50 oraz £348.00 z Gift Aid.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2021:

 • Intencja powszechna – Podstawowe prawa: Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close