3 Niedziela Wielkiego Postu
3 Niedziela Wielkiego Postu
27 lutego 2016
Warsztaty Wielkonocne 2016
Warsztaty Wielkanocne 2016
5 marca 2016
3 Niedziela Wielkiego Postu
3 Niedziela Wielkiego Postu
27 lutego 2016
Warsztaty Wielkonocne 2016
Warsztaty Wielkanocne 2016
5 marca 2016
Pokaż wszystkie

4 Niedziela Wielkiego Postu – Syn Marnotrawny

4 Niedziela Wielkiego Postu - Syn Marnotrawny

Miłosierny Ojciec

Opowieść o synu marnotrawnym, czy też raczej o miłosiernym ojcu, mówi o naszym grzechu, ale pokazuje, że zawsze możliwy jest powrót. Syn marnotrawny i miłosierny ojciec, obie postacie z tej przypowieści, zachęcają do zrobienia rachunku sumienia. Postać syna może wiele powiedzieć jednym, postać ojca drugim.

Ewangelia zawsze zaprasza, abyśmy rozważając jej prawdy przejrzeli się, jak w lustrze, a zarazem starali się spojrzeć dalej, jakby z drugiej strony, przygotowując się na spotkanie twarzą w twarz.


Liturgia słowa

(Joz 5, 9a. 10-12 )

Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej

Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską»

Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia.

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan.

(Ps 34 )

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, * niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, * wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał * i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * i uwolnił od wszelkiego ucisku.

(2 Kor 5, 17-21)

Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

(Łk 15, 18 )

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie».

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

( Łk 15, 1-3. 11-32 )

Przypowieść o synu marnotrawnym

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateliowej krainy, a ten posłał go na swoje pola,żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”»


Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkiego Postu

 • Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Dziś odbędą się nauki wstępne podczas Mszy świętych w kościele i kaplicy, a następnie w poniedziałek, wtorek i środę (7-9.03) – nauki w dwóch seriach: na Mszy św. o godz. 10:00 w kaplicy oraz o godz. 19:00 w kościele. Uwaga! We środę Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 19:00 odbędzie się w kościele. Taca zbierana w czasie trzydniowych rekolekcji będzie przeznaczona na rekolekcjonistę. Rekolekcje będzie głosił o. Krzysztof Łaszcz, jezuita, papieski misjonarz miłosierdzia.
 • Spowiedź rekolekcyjna. Zachęcamy, aby w Roku Miłosierdzia częściej korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W czasie dni rekolekcyjnych spowiedź w kaplicy 9:30 – 10:30 oraz w kościele   18:30 – 19:30. Ogromna prośba, by spowiedzi nie zostawiać na Wielki Tydzień, gdyż z powodu dużej ilości chętnych kapłani nie są w stanie w tym czasie wszystkich wyspowiadać.
 • „Kaziukowe serca”. Dziś po Mszach św. są do nabycia pięknie zdobione pierniki. Dochód ze sprzedaży „Kaziukowych serc” przeznaczony jest na Dom Dziecka prowadzony przez Siostry Franciszkanki Świętej Rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Podziękowanie. Drużyny harcerskie na terenie Willesden Green serdecznie dziękują wszystkim za złożone ofiary w zeszłą niedzielę podczas Mszy świętych na cel odbudowania stanicy harcerskiej w St Briavels. Zbiórka wyniosła £1840,35. Dalsze informacje o stanicy harcerskiej można znaleźć na www.stanicastbriavels.uk Bóg zapłać. Czuwaj!
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście: Droga Krzyżowa (w piątki) o godz. 18:30 i Gorzkie Żale (w niedziele) o godz. 18.30 w kościele. Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
 • Droga krzyżowa seniorów. W najbliższy piątek 11 marca zapraszamy na Drogę krzyżową z rozważaniami dla seniorów o godz. 18:30 w kościele.
 • Spotkanie popielgrzymkowe dla osób, które brały udział w ubiegłorocznej pielgrzymce do Meksyku odbędzie się w piątek 11 marca o godz. 20:00. W programie prezentacja zdjęć i albumu z pielgrzymki.
 • Warsztaty wielkanocne. Zapraszamy na warsztaty wielkanocne dla dzieci w sobotę 19 marca w domu parafialnym przy Walm Lane. Szczegóły na plakatach!
 • Kurs przedmałżeński. Następny kurs przygotowujący narzeczonych do sakramentu małżeństwa planowany jest jako „weekendowy” i odbędzie się w dniach 1-2 maja. Zapisy na kurs będą przyjmowane w kwietniu.
 • Parafialna Pielgrzymka na Kubę planowana jest na listopad tego roku w dniach: 07- 21.11.2016. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy! Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na okolicznościowym plakacie i na naszej stronie. Kontakt: Agata, kom. 07904 186178, agaburz@gmail.com
 •  Zbiórka odzieży używanej. W przyszłą niedzielę 13 marca „Mary’s Meals” przeprowadzi zbiórkę używanej odzieży przy kościele św. Franciszka. „Mary’s Meals” jest organizacją charytatywną, która tworzy programy żywienia w szkołach w społecznościach, gdzie ubóstwo i głód uniemożliwiają dzieciom uzyskanie wykształcenia. Odzież/pościel prosimy przywieźć w przyszłą niedzielę w zawiązanych czarnych workach, a wolontariusze z Mary’s Meals będą odbierać worki przy kościele św. Franciszka w godz. 8:30 – 12:30. Trzy pełne czarne worki z dobrej jakości odzieżą pozwolą, by jedno dziecko mia- ło jeden pożywny posiłek każdego dnia w roku szkolnym!
 • Zbiórka na tacę z ostatniej niedzieli, w kościele wyniosła: £1270,26, w kaplicy: £306,54, z Gift-Aid: £272,00. Za złożone ofiary bardzo dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2016:

 • Ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.
 • Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close