2 Niedziela Wielkiego Postu
2 Niedziela Wielkiego Postu
19 lutego 2016
4 Niedziela Wielkiego Postu - Syn Marnotrawny
4 Niedziela Wielkiego Postu – Syn Marnotrawny
5 marca 2016
2 Niedziela Wielkiego Postu
2 Niedziela Wielkiego Postu
19 lutego 2016
4 Niedziela Wielkiego Postu - Syn Marnotrawny
4 Niedziela Wielkiego Postu – Syn Marnotrawny
5 marca 2016
3 Niedziela Wielkiego Postu

Owoce drzewa życia

Drzewo inwestuje wszystkie siły w urodzenie owocu: wysysa z ziemi soki, dostarcza je przez pień do gałęzi, wypuszcza liście i poświęca piękno kwiatów, byleby tylko zaowocować. Drzewo bez owocu to po prostu drzewo bez możliwości odrodzenia się w nowym drzewie.

Ten obraz drzewa figowego streszcza w sobie sens ludzkiego wysiłku, bowiem wszystko, co w życiu czynimy, jest po to, by się odrodzić w innym świecie, oddając siebie samych – jak owoc –Bogu.


Liturgia słowa

(Wj 3, 1-8a. 13-15)

Powołanie Mojżesza

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!»

On zaś odpowiedział: «Oto jestem»

Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba»

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.

Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zastąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód».

Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was».

Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia».

(Ps 103)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy * i leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, * obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe, * wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, * swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, * nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, * tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

(1Kor 10, 1-6. 10-12)

Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.

A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

(Por. Mt 4, 17 )

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

(Łk 13, 1-9)

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».


Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu

 • Zbiórka na stanicę harceską. Dziś na wszystkich Mszach św. odbędzie się zbiórka (jako druga taca) na potrzeby Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Za ofiary serdeczne „Bóg zapłać!”.
 • Zebranie Sodalacji Mariańskiej odbędzie się dziś o godz. 13:00 w bibliotece parafialnej.
 • Zmarł Ryszard Urbański. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Hampstead we czwartek 3 marca o godz. 11:00. Pamietajmy o zmarłym w naszych modlitwach.
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście: Droga Krzyżowa (w piątki) o godz. 18:30 i Gorzkie Żale (w niedziele) o godz. 18.30 w kościele. Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
 • Spotkanie ministrantów i kandydatów odbędzie się 4 marca w I piątek miesiąca o godz. 18.00 w kościele.
 • Droga krzyżowa małżonków. W najbliższy piątek 4 marca zapraszamy na Drogę krzyżową z rozważaniami dla małżonków o godz. 18:30 w kościele.
 • Nabożeństwo pierwszosobotnie odbędzie się w najbliższą sobotę 5 marca o godz. 15:00 w kaplicy. Serdecznie zapraszamy!
 • Przygotowanie do bierzmowania dorosłych. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 20:15 w domu parafialnym przy 180 Walm Lane, NW2 3AX. Kontakt o. Adam Juchnowicz: juchnowicz@gmail.com, tel. 0-7752 310 4510.
 • Parafialne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w niedzielę 6 marca podczas Mszy świętych w kościele i kaplicy (wraz z Mszą św. wieczorną sobotnią), a następnie w poniedziałek, wtorek i środę (7-9.03) – nauki w dwóch seriach: na Mszy św. o godz. 10:00 w kaplicy oraz o godz. 19:00 w kościele. W czasie rekolekcji będzie okazja do spowiedzi wielkopostnej. Rekolekcje będzie głosił o. Krzysztof Łaszcz, jezuita, papieski misjonarz miłosierdzia.
 • „Kaziukowe serca”. W przyszłą niedzielę 6 marca po Mszach św. będą do nabycia pięknie zdobione pierniki. Dochód ze sprzedaży „Kaziukowych serc” przeznaczony jest na Dom Dziecka prowadzony przez Siostry Franciszkanki Świętej Rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Spotkanie popielgrzymkowe dla osób, które brały udział w ubiegłorocznej pielgrzymce do Meksyku odbędzie się w piątek 11 marca o godz. 20:00. W programie prezentacja zdjęć i albumu z pielgrzymki.
 • Kurs przedmałżeński. Następny kurs przygotowujący narzeczonych do sakramentu małżeństwa planowany jest jako „weekendowy” i odbędzie się w dniach 1-2 maja. Zapisy na kurs będą przyjmowane w kwietniu.
 • Parafialna Pielgrzymka na Kubę planowana jest na listopad tego roku w dniach: 07- 21.11.2016. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy! Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na okolicznościowym plakacie i na naszej stronie. Kontakt: Agata, kom. 07904 186178, agaburz@gmail.com
 • Zbiórka na tacę z ostatniej niedzieli, w kościele wyniosła: £1399.48, w kaplicy: £269.53, z Gift-Aid: £346.00. Zbiórka na Fundację Misyjną EP wyniosła : £544.77. Za złożone ofiary bardzo dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2016:

 • Ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.
 • Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close