1 Niedziela Wielkiego Postu
1 Niedziela Wielkiego Postu
13 lutego 2016
3 Niedziela Wielkiego Postu
3 Niedziela Wielkiego Postu
27 lutego 2016
1 Niedziela Wielkiego Postu
1 Niedziela Wielkiego Postu
13 lutego 2016
3 Niedziela Wielkiego Postu
3 Niedziela Wielkiego Postu
27 lutego 2016
2 Niedziela Wielkiego Postu

Przemienienie na górze Tabor

Najwspanialszą cnotą nie jest wpatrywanie się we własne cnoty albo zadręczanie się analizowaniem swoich wad, ale zapatrzenie się w Jezusa. Nie potrafimy się sami zmienić, przemienia nas wpatrywanie się w Jezusa, wsłuchiwanie się w Jego słowo i dostrzeganie Go w tych, pośród których żyjemy.

Doświadczenie przemienienia jest możliwe dla każdego z nas. Chodzi o to, by Jezus był nie tylko przedmiotem naszego uwielbienia, ale był znany jako żywy Syn Boży, który ciągle wprowadza nowych uczniów na Górę Tabor, aby odkryli swoje wybranie.


Liturgia słowa

(Rdz 15, 5-12. 17-18)

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.

Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?»

Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę».

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».

(Ps 27)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, * przed kim miałbym czuć trwogę?

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, * zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi serce moje: † «Szukaj Jego oblicza!» * Będę szukał oblicza Twego, Panie.

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, * nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. Ty jesteś moją pomocą, * więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, * nabierz odwagi i oczekuj Pana.

(Flp 3, 17 – 4, 1)

Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała

Bracia:

bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

(Por. Mt 17, 5)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

(Łk 9, 28b-36)

Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.


Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu

 • Zbiórka na Fundację MisyjnąDziś na wszystkich Mszach św. odbędzie się zbiórka (jako druga taca) na Fundację Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski „Ad Gen-tes”. Za ofiary serdeczne Bóg zapłać!”. 
 • Nowa Rada DuszpasterskaNa Walnym Zebraniu zostali mianowani nowi członkowie Rady Parafialnej. Oto lista osób tworzących nową Radę Duszpasterską:  BinkiewiczJanina, Buyukardicli Krystyna, Halicki Paweł, Hencel Maria, Honowska Izabela, JaroszMałgorzata, Kita Kinga, Kubasiewicz Aneta, Kucała Tomasz, Leszczyńska Elżbieta, Leszczyński Edward, s. Michalik Małgorzata (sekretarz), Minor Iwona, Ochocka Monika,Pietrzyk Jolanta, Ptak Wanda, Samojłowicz Agata, Samojłowicz Paweł (prezes), SowikAndrzej, Suwała Krzysztof, Węglarz Dorota, Węglarz Michał, Wojtecki Szymon.  NowejRadzie życzymy  wielu łask i Bożego błogosławieństwa na całoroczną pracę.
 • Zebranie Rady Duszpasterskiej odbędzie się w najbliższą środę 24 lutego o godz. 20:00 w domu parafialnym.
 • Dzień Myśli BraterskiejHarcerstwo na terenie Willesden Green serdecznie zaprasza wszystkich na kominek harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej, który się odbędzie w niedzielę 21 lutego o godz 16:00 w sali o. Mirewicza, po czym nastąpi skromny poczęstunek.
 • Kurs przygotowujący dorosłych do bierzmowania będzie trwał od 27 lutego do 30 kwietnia. Spotkania w soboty, w godz. 20:15 -22:00 w domu parafialnym (180 Walm Ln,NW2 3AX). Sam sakrament jest planowany na 21 maja.  Szczegóły i rejestracja na stro-nie: www.tiny.cc/bierz
 • Zebranie Sodalicji Mariańskiej odbędzie się w przyszłą niedzielę 28 lutego o godz. 13:00 w bibliotece parafialnej.
 • Zbiórka na stanicę harcerską w St BriavalsW przyszłą niedzielę 28 lutego podczas każdej Mszy świętej będzie zbierana zbiórka (jako 2ga taca) na przebudowę stanicyharcerskiej w St Briavals. Wielu z naszych zuchów, harcerzy i harcerek korzystało z tejstanicy, która teraz potrzebuje całkowitego odnowienia. Bardzo prosimy o poparcie tejinicjatywy. Szczegóły  na plakatach i ulotkach.
 • Nabożeństwa w Wielkim PościeDroga Krzyżowa (w piątki) o godz. 18:30 i Gorzkie Żale (w niedziele) o godz. 18.30 w kościele. Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach. 
 • Kurs Wiedzy Religijnej. Polska Misja Katolicka serdecznie zaprasza na Kurs Wiedzy Religijnej na temat relacji końcowej synodu o rodzinie, który odbędzie się w piątek 26 lutego w Manchester i w sobotę 27 lutego w Coventry. Gościem specjalnym będzie ks.prof. Dariusz Kowalczyk, jezuita, wykładowca teologii na uniwersytecie Gregoriańskimw Rzymie. Więcej szczegółów można znaleźć na plakatach.
 • Parafialne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w niedzielę 5 marca podczas Mszy świętych w kościele i kaplicy, a następnie w poniedziałek, wtorek i środę (7-9.03) –nauki w dwóch seriach: na Mszy św. o godz. 10:00 w kaplicy oraz o godz. 19:00 w ko-ściele. W czasie rekolekcji będzie okazja do spowiedzi wielkopostnej. Rekolekcje będziegłosił o. Krzysztof Łaszcz, jezuita, papieski misjonarz miłosierdzia. 
 • Kaziukowe sercaZapraszamy wszystkich do akcji „Kaziukowe serca”, sprzedaż serc odbędzie się w niedziele 6 marca. Ulotki z przepisami i informacjami będą rozdawane po Mszach Św. Dochód ze sprzedaży pierników zostanie przeznaczony na Dom Dziecka prowadzony przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Zbiórka na tacę z ostatniej niedzieli wyniosła w kościele£1887.08, w kaplicy£324.11, z Gift-Aid: £257.00Za złożone ofiary bardzo dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2016:

 • Ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
 • Ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close