5 Niedziela Zwykla
5 Niedziela Zwykła
6 lutego 2016
2 Niedziela Wielkiego Postu
2 Niedziela Wielkiego Postu
19 lutego 2016
5 Niedziela Zwykla
5 Niedziela Zwykła
6 lutego 2016
2 Niedziela Wielkiego Postu
2 Niedziela Wielkiego Postu
19 lutego 2016
1 Niedziela Wielkiego Postu

Głód i pokusa

Diabeł przystąpił do Jezusa na pustyni dopiero wtedy, gdy Jezus poczuł głód. Jesteśmy głodni uczuć, wiedzy, władzy, chwały, namiętności, pieniędzy, komfortu, prawdy. Przede wszystkim jednak jesteśmy głod-ni miłości. Jesteśmy gotowi nawet udawać miłość, by kogoś rozkochać w sobie!

Dzięki temu, że diabeł kusił Jezusa, wiemy, co oferuje i co w nas samych jest najbardziej „wygłodniałe”. Pokusa jest szansą na poznanie swych najgłębszych tęsknot. Kiedy już wiesz, czego pragniesz, musisz się zastanowić, kto ci to może dać: DIABEŁ CZY JEZUS


Liturgia słowa

(Pwt 26, 4-10)

Wyznanie wiary ludu wybranego

Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego:

„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.

Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».

(Ps 91)

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, * Boże mój, któremu ufam».

Nie przystąpi do ciebie niedola, * a cios nie dosięgnie twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, * aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach, * abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * a lwa i smoka podepczesz.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † i będę z nim w utrapieniu, * wyzwolę go i sławą obdarzę».

(Rz 10, 8-13)

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Bracia:

Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

(Mt 4, 4b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

(Łk 4, 1-13)

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.


Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu

 • Zbiórka na Polską Misję Katolicką. Dziś na wszystkich Mszach św. odbędzie się zbiórka (jako druga taca) na potrzeby Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Za ofiary serdeczne „Bóg zapłać!”.
 • Film „Odważni”. Klub Ojców zaprasza wszystkich (nie tylko ojców) na projekcję filmu „Odważni” (Courageous). Dzieło amerykańskiego reżysera Stephena Kendricka ukazuje jak wiara i zaufanie Bogu mogą przemienić małżeństwa i relacje rodzice-dzieci. Projekcja z angielskimi dialogami i polskimi napisami. Czas: 2 godz. 9 min. Po filmie planowana jest rozmowa / praca w grupach. Dziś, godz. 13:00 – sala o. Mirewicza, Dom parafialny 180 Walm Ln NW2 3AX.
 • Grupa modlitewna Ojca Pio zaprasza wszystkich w najbliższy wtorek 16 lutego na godz. 16:30 do kaplicy przy Walm Lane. Po Mszy św. i adoracji eucharystycznej nastąpi spotkanie w kawiarence, w czasie którego wybierzemy polskich misjonarzy do duchowego wsparcia w ramach akcji „Misjonarz na Wielki Post” (www.misjonarznapost.pl).
 • Podziękowania dla Rady Parafialnej. W ubiegłą niedzielę odbyło się Walne Zebranie, na którym zostali mianowani nowi członkowie Rady Duszpasterskiej. Za całoroczną pracę ustępującej Radzie serdecznie dziękujemy. Lista osób tworzących nową Radę Duszpasterską będzie podana w przyszłą niedzielę.
 • Zebranie Rady Administracyjnej odbędzie się w najbliższą środę 17 lutego o godz. 20:00 w domu parafialnym.
 • Zbiórka na Fundację Misyjną. W przyszłą niedzielę 21-go lutego na wszystkich Mszach św. odbędzie się zbiórka (jako 2-ga taca) na Fundację Komisji Misyjnej Konfe-rencji Episkopatu Polski „Ad Gentes”.
 • Kurs przygotowujący dorosłych do bierzmowania będzie trwał od 27 lutego do 30 kwietnia. Spotkania w soboty, w godz. 20:15 -22:00 w domu parafialnym (180 Walm Ln, NW2 3AX). Sam sakrament jest planowany na 21 maja. Szczegóły i rejestracja na stro-nie: www.tiny.cc/bierz
 • Koniec „Kolędy”. Serdecznie dziękujemy parafianom, którzy zaprosili duszpasterzy do odwiedzenia ich domów w ramach tegorocznej „Kolędy”.
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście: Droga Krzyżowa (w piątki) o godz. 18:30 i Gorzkie Żale (w niedziele) o godz. 18.30 w kościele. Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego. Z racji Roku Miłosierdzia w każdy piątek po Mszy św. o godz. 10:00 w kaplicy i po Mszy św. o godz. 19:00 w kościele będziemy odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • Kurs Wiedzy Religijnej. Polska Misja Katolicka serdecznie zaprasza na Kurs Wiedzy Religijnej na temat relacji końcowej synodu o rodzinie, który odbędzie się w piątek 26 lutego w Manchester i w sobotę 27 lutego w Coventry. Gościem specjalnym będzie ks. . Dariusz Kowalczyk, jezuita, wykładowca teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Więcej szczegółów można znaleźć na plakatach i tutaj.
 • Parafialne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w niedzielę 5 marca podczas Mszy świętych w kościele i kaplicy, a następnie w poniedziałek, wtorek i środę (7-9.03) – nauki w dwóch seriach: na Mszy św. o godz. 10:00 w kaplicy oraz o godz. 19:00 w kościele. W czasie rekolekcji będzie okazja do spowiedzi wielkopostnej. Rekolekcje będzie głosił o. Krzysztof Łaszcz, jezuita, wyznaczony przez papieża Franciszka jako misjonarz miłosierdzia.
 • Zbiórka na tacę z ostatniej niedzieli wyniosła w kościele: £1407.75, w kaplicy: £376.00, z Gift-Aid: £371.00. Za złożone ofiary bardzo dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2016:

 • Ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
 • Ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close