4 Niedziela Wielkanocna - Dobry Pasterz
4 Niedziela Wielkanocna – Dobry Pasterz
17 kwietnia 2016
6 Niedziela Wielkanocna - Pokoj Mój Wam Daje
6 Niedziela Wielkanocna – Pokój mój daję Wam
1 maja 2016
4 Niedziela Wielkanocna - Dobry Pasterz
4 Niedziela Wielkanocna – Dobry Pasterz
17 kwietnia 2016
6 Niedziela Wielkanocna - Pokoj Mój Wam Daje
6 Niedziela Wielkanocna – Pokój mój daję Wam
1 maja 2016
Pokaż wszystkie

5 Niedziela Wielkanocna – Nowe przykazanie

5 Niedziela Wielkanocna - Nowe Przykazanie

Nowe przykazanie

W godzinie swojego odejścia Jezus zostawia uczniom swój testament. Jest nim przykazanie miłości, której miarą jest miłość Jezusa posuwająca się aż do najwyższej próby krzyża i do całkowitego daru z siebie.

Miłość, która łączy chrześcijan ma być świadectwem, które doprowadzi niewierzący świat do uznania w Jezusie Syna Bożego posłanego przez Ojca dla zbawienia wszystkich.


Liturgia słowa

(Dz 14, 21b-27)

Bóg działa przez ludzi

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Ps 145 (144)

Refren:Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Pan jest łagodny i miłosierny, * nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła * i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego królestwa * i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę * i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, * przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

(Ap 21, 1-5a)

Bóg otrze wszelką łzę

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».

I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

(J 13,34)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

(J 13, 31-33a. 34-35)

Przykazanie nowe daję wam

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».


Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna – Nowe przykazanie

 • Dziś odbędzie się zbiórka na pomoc Ukrainie. Papież Franciszek skierował do całego Kościoła apel: „Myślę w szczególności, tutaj w Europie, o dramacie osób cierpiących z powodu przemocy na Ukrainie: o ludziach pozostających na terenach wstrząsanych wrogością, która spowodowała już śmierć kilku tysięcy osób, oraz o tych, ponad milionie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem przez wciąż trwającą poważną sytuację. Dotyka ona zwłaszcza osoby starsze i dzieci. Oprócz towarzyszenia im moją stałą myślą i modlitwą, postanowiłem wesprzeć pomoc humanitarną na ich rzecz. W tym celu we wszystkich kościo- łach katolickich Europy będzie miała miejsce specjalna zbiórka pieniędzy w niedzielę 24 kwietnia. Zachęcam wiernych do włączenia się hojnie w tę inicjatywę. Ten gest miłosierdzia ma nie tylko ulżyć cierpieniom materialnym, ale także wyrazić bliskość i solidarność tak moją osobistą, jak i całego Kościoła. Gorąco pragnę, aby pomógł w dążeniu do bezzwłocznego osiągnięcia pokoju oraz poszanowaniu prawa na tej tak bardzo doświadczonej ziemi”.
 • Zmiana porządku Mszy świętych. Na prośby ze strony parafian powracamy do sprawowania porannych Mszy św. w jęz. polskim w kaplicy w dni powszednie. Msze św. będą odprawiane od poniedziałku do soboty włącznie o godz. 8:30. Prosimy by ci, którzy dysponują czasem porannym korzystali z tych Mszy św. w tygodniu. Na tych Mszach św. łatwiej zamówić intencje w dogodnym terminie.
 • Rekolekcje ewangelizacyjne. Wspólnota Anastasis zaprasza na rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 27 kwietnia o godz. 20:15 w kaplicy przy 180 Walm Lane. Szczegóły na plakatach.
 • Parafialny kurs języka angielskiego obejmie cykl 10 zajęć w czwartkowe wieczory: o godz. 19 – grupa początkująca, o 20 – grupa średniozaawansowana. Pierwsze spotkanie 28.04, ostatnie: 30.06. Bliższe informacje i zapisy: Paweł Szych tel. 077 3826 3012, e-mail: pawelszych@gmail.com
 • Katecheza dla dzieci przygotowujących się do rocznicy I Komunii świętej (gr I i gr II), odbędzie się w niedzielę 24 kwietnia o godz. 10.45 w domu parafialnym.
 • Rekolekcje ewangelizacyjne. Wspólnota Anastasis zaprasza na rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 27 kwietnia o godz. 20:15 w kaplicy przy 180 Walm Lane. Szczegóły na plakatach.
 • Parafialny kurs języka angielskiego obejmie cykl 10 zajęć w czwartkowe wieczory: o godz. 19 – grupa początkująca, o 20 – grupa średniozaawansowana. Pierwsze spotkanie 28.04, ostatnie: 30.06. Bliższe informacje i zapisy: Paweł Szych tel. 077 3826 3012, e-mail: pawelszych@gmail.com
 • Uroczystości Chrztu Polski. Serdecznie zapraszamy, aby dołączyć się do delegacji z naszej parafii, która weźmie udział w uroczystej Mszy świętej upamiętniającej 1050-tą rocznicę chrztu Polski. Msza zostanie odprawiona w niedzielę 1 -go maja o godz. 15:00 w Opactwie Benedyktyńskim na Ealingu (Saint Benedict’s Abbey, London, W5 2DY). Przewodniczył będzie kard. Vincent Nichols, arcybiskup Westminster. Możliwość transportu dla kilku osób spod kaplicy. Kontakt: Andrzej Sowik tel. 078 1203 1028.
 • Weekendowy kurs przedmałżeński odbędzie się w niedzielę 1 maja w godz. 15:00-20:00 oraz w poniedziałek 2 maja w godz. 9:00-20:00 w domu parafialnym, 180 Walm Lane, London NW2 3AX. Konferencje Poradni rodzinnej odbędą się w niedzielę 8 maja w godz. 17:00-21:00. Zapisy w zakrystii lub przez Internet. O. Proboszcz: tel. 07340391743.
 • Nabożeństwa majowe rozpoczniemy w przyszłą niedzielę 1 maja w kościele o godz. 18:30. Nabożeństwa w ciągu tygodnia będą odprawiane w kaplicy rano o godz. 9:00 oraz o 18:30 w kościele. We środy Nabożeństwo Majowe i wieczorna Msza św. w kaplicy.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła w kościele – £1356.90, w kaplicy – £250.60, z Gift-Aid – £328.00. Zbiórka na kleryków wyniosła £698.80. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2016:

 • Ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.
 • Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close