4 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Raduj się
4 Niedziela Wielkiego Postu
9 marca 2018
6 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Król sprawiedliwy i zwycięski
6 Niedziela Wielkiego Postu
25 marca 2018
4 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Raduj się
4 Niedziela Wielkiego Postu
9 marca 2018
6 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Król sprawiedliwy i zwycięski
6 Niedziela Wielkiego Postu
25 marca 2018

Wywyższenie

Jezus powiedział: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Kościół coraz bardziej koncentruje się na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie, gdyż to właśnie w krzyżu nastąpił tryumf Miłości.


Liturgia słowa

Jr 31, 31-34

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Hbr 5, 7-9

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

J 12, 20-33

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


Ogłoszenia duszpasterskie na 5 Niedziela Wielkiego Postu – Wywyższony

 • Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie dzisiaj o 13:15 do Biura Parafialnego.
 • Ojcowski Klub Londyn zaprasza wszystkich ojców na spotkanie w środę 21 marca o 20:00 do Domu Parafialnego.
 • Warsztaty wielkanocne dla dzieci odbędą się w sobotę 24 marca od 16:00 do 18:00 w Domu Parafialnym. Bilety w cenie £4 do nabycia w zakrystii. Więcej informacji u: s. Teresy Kos MChR, tel. 07340 391780
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście. Zapraszamy do uczestnictwa.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci w piątki o 18:30 w kościele.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych w piątki o 19:30 w kościele.
  • Gorzkie Żale w niedziele w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • Loteria Parafialna rozpocznie się w przyszłą niedzielę. Losy będą do nabycia po Mszach św. Rada Parafialna zachęca do wzięcia udziału w loterii, do wygrania są atrakcyjne nagrody.
 • Spotkanie lektorów dotychczasowych oraz wszystkich osób obdarzonych dobrą dykcją i pragnących służyć swoim głosem przez czytanie na Mszach Świętych zapraszamy na spotkanie w sobotę 24 marca o 17:30 w kościele.
 • Kurs Przedmałżeński w naszej parafii. Zajęcia odbywać się będą 5. i 6. maja w godz. 9:00-18:30 i 7. maja w godz. 9:00-14:30 w Domu Parafialnym. Prowadzone są metodą dialogu pomiędzy narzeczonymi dlatego obecność obojga narzeczonych jest obowiązkowa. Zapisy w zakrystii. Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym.
 • Próby dla ministrantów uczestniczących w Triduum Paschalnym odbędą się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 10.00 w kościele. Zapraszamy również byłych ministrantów młodzieńców i mężczyzn do pomocy w liturgii. Prosimy o obecność na próbach!
 • Biuro parafialne w Wielkim Tygodniu i Oktawie Wielkiej Nocy, czyli 26 marca do 8 kwietnia będzie nieczynne. Ponownie biuro zostanie otwarte w poniedziałek 9 kwietnia.
 • Grupa Modlitewna Anastasis zaprasza do modlitwy i postu w intencji małżeństw w kryzysie. Osoby pragnące przyłączyć się do tej inicjatywy lub potrzebujące modlitwy prosimy o kontakt z o. Adamem Baczewskim SJ.
 • Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej 26.11-3.12.2018. Prosimy zapoznać się z nową ofertą. Pielgrzymka została skrócona o jeden dzień, zmieniony został program co znacznie obniżyło koszty. Szczegółowe informacje na plakatach. Kontakt Michał Kępa: michalkepa76@gmail.com; kom. 07925 550879.
 • Zbiórka na tacę: z ubiegłej niedzieli wyniosła w kościele £1660.99, w kaplicy £448.66 oraz £306.45 z Gift-Aid. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2018:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close