3 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Oczyszczenie świątyni
3 Niedziela Wielkiego Postu
3 marca 2018
5 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Wywyższenie
5 Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2018
3 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Oczyszczenie świątyni
3 Niedziela Wielkiego Postu
3 marca 2018
5 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Wywyższenie
5 Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2018

Raduj się

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińskie słowo oznacza "Cieszcie się". Antyfona na wejście głosi: Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Źródłem tej radości jest prawda, że: Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.


Liturgia słowa

2 Krn 36, 14-16. 19-23

Gniew i miłosierdzie Boże

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku.

Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».

Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»

Ef 2, 4-10

Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

J 3, 14-21

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».


Ogłoszenia duszpasterskie na 4 Niedziela Wielkiego Postu – Raduj się

 • Rekolekcje Wielkopostne. Ojciec Wojciech Ziółek SJ, nasz tegoroczny Rekolekcjonista bardzo serdecznie dziękuje za wszelką Waszą życzliwość oraz za wsparcie zarówno jego wspólnoty, jak i dzieła odbudowy spalonego kościoła w Białymstoku na Syberii. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej lub wesprzeć jeszcze to dzieło, to prosimy zajrzeć na stronę: https://belostok-catholic.ru/pl/
 • Grupa Modlitewna Anastasis zaprasza do modlitwy i postu w intencji małżeństw w kryzysie. Osoby pragnące przyłączyć się do tej inicjatywy lub potrzebujące modlitwy prosimy o kontakt z o. Adamem Baczewskim SJ.
 • Spotkania biblijne w poniedziałek 12 marca o 20:00 w Domu Parafialnym. Tematem spotkania będzie kanoniczność Nowego Testamentu.
 • Spotkanie formacyjne grupy Mężczyzn św. Józefa we wtorek 13 marca o 19:30 w Domu Parafialnym. Zapraszamy.
 • Klub Seniora odbędzie się w środę 14 marca o godz. 11:00. W programie: Msza Św., spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne. Serdecznie zapraszamy.
 • Zebranie nowej Rady Parafialnej w najbliższą środę 14 marca o 20:00 w Domu Parafialnym. Sprawy pod rozwagę Rady prosimy kierować przez Członków Rady, Duszpasterzy, lub drogą elektroniczną: londyn@jezuici.pl
 • Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie w niedzielę 18 marca o 13:15. do Biura Parafialnego.
 • Warsztaty wielkanocne dla dzieci odbędą się w sobotę 24 marca od 16:00 do 18:00 w Domu Parafialnym. Bilety w cenie £4 do nabycia w zakrystii. Więcej informacji u: s. Teresy Kos MChR, tel. 07340 391780
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście. Zapraszamy do uczestnictwa.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci w piątki o 18:30 w kościele.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych w piątki o 19:30 w kościele.
  • Gorzkie Żale w niedziele w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • 17 lutego br. zmarła nasza długoletnia parafianka pani Celina Klysz. Msza Św. Pogrzebowa odbyła się 8. marca. Pamiętajmy o zmarłej w naszej modlitwie.
 • Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej 26.11-3.12.2018. Prosimy zapoznać się z nową ofertą. Pielgrzymka została skrócona o jeden dzień, zmieniony został program co znacznie obniżyło koszty. Szczegółowe informacje na plakatach. Kontakt Michał Kępa: michalkepa76@gmail.com; kom. 07925 550879.
 • Spotkanie autorskie z Grzegorzem Rusinem autorem serii książek z dziedziny motywacji, psychologii, wychowania w rodzinie dzisiaj o 16:30 w Sali im. O. Mirewicza w Domu Parafialnym. Autor będzie podpisywał książki w kawiarence po mszach. Więcej na stronie www.pakietzwyciezcy.pl
 • Zbiórka na tacę: z ubiegłej niedzieli wyniosła w kościele £1545.90, w kaplicy £324.34 oraz £349,40 z Gift-Aid. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
 • Zbiórka na wspólnotę Jezuitów w Tomsku wyniosła: £2417.07. Za Waszą hojność składam serdeczne Bóg zapłać.
 • „Kaziukowe serca”. Bardzo serdecznie dziękujemy Kołu Pań i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie „Kaziukowych serc” oraz tym, którzy wsparli tą inicjatywę. Tegoroczny dochód przeznaczony na odbudowę kościoła w Białymstoku na Syberii wyniósł: £1396.23.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2018:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close