2 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Jego słuchajcie
2 Niedziela Wielkiego Postu
25 lutego 2018
4 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Raduj się
4 Niedziela Wielkiego Postu
9 marca 2018
2 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Jego słuchajcie
2 Niedziela Wielkiego Postu
25 lutego 2018
4 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Raduj się
4 Niedziela Wielkiego Postu
9 marca 2018

Oczyszczenie świątyni

W Ewangelii widzimy Jezusa, który płonie gorliwością o czystość „domu Ojca”. Oczyszczenie Świątyni staje się dla Niego okazją do zapowiedzenia Jego śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj Jezus płonie tą samą gorliwością o czystość świątyni naszego ciała i naszego serca. Prośmy, aby mocą swojej łaski usuwał z naszych serc wszystko to, co potrzebuje jeszcze oczyszczenia i przywracał nam pełnię życia.


Liturgia słowa

Wj 20, 1-17

Ogłoszenie przykazań Bożych

Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:

«Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».

1 Kor 1, 22-25

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

J 2, 13-25

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.


Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Niedziela Wielkiego Postu – Oczyszczenie świątyni

 • Rekolekcje Wielkopostne. Bardzo serdecznie witamy o. Wojciecha Ziółka SJ, misjonarza z Tomska na Syberii, który poprowadzi Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne będą głoszone dziś na wszystkich mszach (z wyjątkiem mszy o 10:30 w kościele i 12:00 w kaplicy); od poniedziałku do środy nauki w dwóch seriach: w kaplicy o 10:00 Msza Św. z homilią i w kościele o 19:00 Msza Św. z krótką homilią, a po mszy konferencja rekolekcyjna. Ponadto spotkanie z Misjonarzem w poniedziałek w Domu Parafialnym po porannych naukach oraz w środę w kościele po wieczornych naukach. Serdecznie zapraszamy.
 • „Kaziukowe serca”. Pierniki do nabycia po mszach przy kościele i kaplicy. Tegoroczny dochód jest przeznaczony na odbudowę kościoła w Białymstoku na Syberii, jest to filia parafii w Tomsku skąd jest nasz tegoroczny Rekolekcjonista o. Wojciech. Bardzo serdecznie dziękujemy Kołu Pań oraz wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie „Kaziukowych serc”.
 • Grupa Modlitewna Ojca Pio zaprasza na spotkanie w środę 7 marca po porannej nauce rekolekcyjnej do Domu Parafialnego.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na adorację w sobotę 13 marca po mszy o 19:00 w kościele. Przypominamy również o adoracji w każdy czwartek po mszy o 19:00 w kościele.
 • Grupa Modlitewna Anastasis zaprasza do modlitwy i postu w intencji małżeństw w kryzysie. Osoby pragnące przyłączyć się do tej inicjatywy prosimy o kontakt z o. Adamem Baczewskim SJ. Można także zgłaszać małżeństwa, które potrzebują modlitwy.
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście. Zapraszamy do uczestnictwa.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci w piątki o 18:30 w kościele.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych w piątki o 19:30 w kościele.
  • Gorzkie Żale w niedziele w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • 19. stycznia br. zmarł nasz długoletni parafianin i dobroczyńca pan Karol Rolewicz. Msza Św. Pogrzebowa w jego intencji odbędzie się 6 marca o 12:00, a następnie pogrzeb na Kensal Green Cemetery o 13:30.
 • Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej 26.11-3.12.2018. Prosimy zapoznać się z nową ofertą. Pielgrzymka została skrócona o jeden dzień, zmieniony został program co znacznie obniżyło koszty. Szczegółowe informacje na plakatach. Kontakt Michał Kępa: michalkepa76@gmail.com; kom. 07925 550879.
 • Spotkanie autorskie z Grzegorzem Rusinem autorem serii książek z dziedziny motywacji, psychologii, wychowania w rodzinie 11 marca o 16:30 w Sali im. O. Mirewicza w Domu Parafialnym. W tym dniu autor będzie podpisywał książki w kawiarence po mszach. Książki będą również dostępne w sklepiku w kościele. Więcej na stronie www.pakietzwyciezcy.pl
 • Druga taca będzie dzisiaj przeznaczona dla Ojca Rekolekcjonisty. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Zbiórka na tacę: z ubiegłej niedzieli wyniosła w kościele £1691.81, w kaplicy £317.58 oraz £398,50 z Gift-Aid. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
 • Zbiórka na Pomoc Misjom przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski „Ad Gentes” wyniosła: £818.08. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2018:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close