1 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Łaska i wierność
1 Niedziela Wielkiego Postu
18 lutego 2018
3 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Oczyszczenie świątyni
3 Niedziela Wielkiego Postu
3 marca 2018
1 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Łaska i wierność
1 Niedziela Wielkiego Postu
18 lutego 2018
3 Niedziela Wielkiego Postu - Rok B - Oczyszczenie świątyni
3 Niedziela Wielkiego Postu
3 marca 2018

Jego słuchajcie

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. To pouczenia dla wybranych Apostołów Piotra, Jakuba i Jan, ale także dla każdego z nas, którego Bóg powołał na ucznia Jezusowego. W Jego głos pragniemy się wsłuchiwać i Jego pragniemy naśladować. Naśladować w życiu i ofiarowywaniu siebie, aby dojść wraz z Nim do chwały Jego Zmartwychwstania. Jezu nieustannie wstawiaj się za nami u Ojca.


Liturgia słowa

Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18

Ofiara Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę».

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».

Rz 8, 31b-34

Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Mk 9, 2-10

Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.


Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Niedziela Wielkiego Postu – Jego słuchajcie

 • Rekolekcje Wielkopostne. Już od przyszłej niedzieli 4.03 zapraszamy na rekolekcje, które potrwają do środy 7.03. Poprowadzi je o. Wojciech Ziółek SJ, misjonarz z Syberii. Zarezerwujmy sobie czas na uczestnictwo w rekolekcjach.
 • Bardzo serdecznie dziękuję za całoroczną pracę, zaangażowanie, ofiarowany czas i serce na rzecz naszej parafii wszystkim Członkom Rady Parafialnej w składzie: Anna Baranowska, Janina Binkiewicz, Agata Buniak, Krystyna Buyukardicli, Agnieszka Grzybowska, Iza Honowska, Małgorzata Jarosz, Tomasz Kucała, Elżbieta Leszczyńska, Edward Leszczyński, Agata Łątkowska, Ola Lecka Kur, s. Małgorzata Michalik MChR, Iwona Minor, Monika Ochocka, Kinga Pabian, Jolanta Pietrzyk, Wanda Ptak, Agnieszka Sieczkowska, Agata Samojłowicz, Andrzej Sowik, Krzysztof Suwała, Adam Witko, Dorota Węglarz, Michał Węglarz, Izabella Wiśniewska, z Prezesem Pawłem Samojłowiczem na czele; oraz wszystkim Członkom Rady Administracyjnej w składzie: Sylwia Andrzejczyk, s. Helena Kozak MChR, Ewa Nowak, Dorota Węglarz, Michał Węglarz, Paweł Samojłowicz z Prezesem Anetą Kubasiewicz na czele.
 • W ubiegłą niedzielę podczas Walnego Zebrania została powołana Rada Parafialna na najbliższy rok w składzie: Paweł Samojłowicz (prezes) Anna Baranowska, Janina Binkiewicz, Agata Buniak, Krystyna Buyukardicli, Agnieszka Grzybowska, Iza Honowska, Małgorzata Jarosz, Tomasz Kucała, Elżbieta Leszczyńska, Edward Leszczyński, Agata Łątkowska, Ola Lecka Kur, s. Małgorzata Michalik MChR (sekretarz), Iwona Minor, Monika Ochocka, Kinga Pabian, Alina Paprocka, Jolanta Pietrzyk, Wanda Ptak, Agnieszka Sieczkowska, Agata Samojłowicz, Andrzej Sowik, Adam Witko, Dorota Węglarz, Michał Węglarz, Beata Wypychowicz. Została również powołana Rada Administracyjna na najbliższy rok w składzie: Aneta Kubasiewicz (prezes), Sylwia Andrzejczyk (skarbnik i referent Gift-Aid), s. Teresa Kos MChR, Ewa Nowak, Dorota Węglarz, Michał Węglarz, Paweł Samojłowicz.
 • Nabożeństwa w Wielkim Poście. Zapraszamy do uczestnictwa.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci w piątki o 18:30 w kościele.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych w piątki o 19:30 w kościele.
  • Gorzkie Żale w niedziele w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
 • „Kaziukowe serca”. Koło Pań zwraca się z apelem i prośbą o zaangażowanie się w pieczenie, dekorowanie i sprzedaż „Kaziukowych serc”, które odbędzie się 28.02 o 18:00. Pierniki będą do nabycia w niedzielę 4.03 przy kościele i kaplicy. Wszelkie informacje oraz przepis na pierniki u s.Teresy; tel.07340391780. Bardzo prosimy o pomocy.
 • Składamy najserdeczniejsze życzenia Gromadzie zuchów „Bursztynowe Serduszka” z okazji 60-lecia jej istnienia. Po uroczystej Mszy Św. w kościele o 12:00 Gromada zaprasza na wystawę, poczęstunek i kominek do szkoły St Robert Southwell, Slough Lane NW9 8YD.
 • Dzisiaj zbiórka na Fundację Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski „Ad Gentes”, jako 2-ga taca.
 • Zbiórka na tacę: z ubiegłej niedzieli wyniosła w kościele £1683.72, w kaplicy £292.98 oraz £232.50 z Gift-Aid. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2018:

 • Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close