5 Niedziela Wielkanocna - Trwać w Chrystusie - Rok B - Polska parafia w Londynie
5 Niedziela Wielkanocna
2 maja 2021
7 Niedziela Wielkanocna
16 maja 2021
5 Niedziela Wielkanocna - Trwać w Chrystusie - Rok B - Polska parafia w Londynie
5 Niedziela Wielkanocna
2 maja 2021
7 Niedziela Wielkanocna
16 maja 2021

Trwajcie w miłości mojej!

Dalej rozważamy temat trwania w Jezusie, Jego słowie i w Jego miłości. Trwanie w Nim to zachowywanie Jego przykazań, a w szczególności nowego przykazania miłości. Nowego, bo nowa jest miara miłości. Mamy miłować bliźniego już nie tylko, jak siebie samego, ale tak jak nas Jezus umiłował, czyli, aż po oddanie życia. Po znaku wzajemnej miłości rozpoznamy, że narodziliśmy się Boga. Miłości takiej jaką Bóg nas miłuje, nie mając względu na osoby, nie robiąc różnicy co do pochodzenia, przynależności narodowej, ani religijnej. Takie życie będzie źródłem pełnej, bożej radości.


Liturgia słowa

Dz 10, 25-26.34-35.44-48

Powołanie pogan do Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem».

Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie».

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

1 J 4, 7-10

Bóg jest miłością

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

J 15, 9-17

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».


Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna

 • Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada w Anglii w czwartek 13 maja. Jest to uroczystość obowiązkowa. Msze w kaplicy 7:30 (w j.ang.) i 10:30; oraz w kościele 19:00.
 • Nabożeństwa Majowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Litanią Loretańską od poniedziałku do piątku w kaplicy po wieczornych mszach, w sobotę i niedzielę w kościele o 18:30. W niedzielę dodatkowo w kaplicy po mszy o 10:30.
 • Nabożeństwo Droga Światła – rozważania spotkań Zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami w piątek o 18:30 w kaplicy (dostępne także online).
 • Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy w sobotę 23 maja o 19:00 na Eucharystię Wigilii Zesłania Ducha Świętego, a następnie na czuwanie.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu zapraszamy codziennie od 18:30.
 • Spowiedź święta. W miarę możliwości spowiadamy 30 minut przed każdą mszą, w razie potrzeby także po niej. Nie spowiadamy w trakcie mszy.
 • Kurs Przedmałżeński online od 13 maja do 10 czerwca 2021. Obejmuje 5 spotkań w czwartki 20:15-22:00. Kończymy zapisy na kurs.
 • Zbiórka na Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, jako 2-ga taca dzisiaj w niedzielę 9 maja. Fundacja wspomaga rozwój działalności kulturalnej, naukowej, edukacyjnej oraz dobroczynnej na rzecz Polaków na Emigracji.
 • Prosimy o przestrzeganie obowiązujących regulacji i współpracę z wolontariuszami. Obowiązują nas m.in.: dystans społeczny „1 metr +”, zakrywanie twarzy (nosa i ust), zajmowanie wyznaczonych miejsc, (Rodziny zajmują miejsca obok siebie zachowując dystans do innych), dezynfekcja rąk i ruch jednokierunkowy. Nie możemy podejmować wspólnych śpiewów. Śpiew będzie wykonywany przez organistkę: s. Katarzynę lub p. Anitę.
 • Zapraszamy do Wolontariatu. Prosimy o pomocy przed mszami (witanie wiernych) i po mszach dezynfekcja. Serdecznie zapraszamy.
 • Zapisy do Polskich Szkół Sobotnich na rok 2021-22:
  Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Konopnickiej na Willesden Green prowadzi nabór uczniów do szkoły na rok 2021-22. By zapisać dziecko wystarczy wysłać email:  polskaszkola_willesden@hotmail.com
  Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Janusza Korczaka, Wembley. Zapisy do szkoły na rok 2021-22 od 24 kwietnia br. dla rodzeństwa. Od 1 maja br. dla dzieci spoza szkoły. Email: szkolakorczaka.wembley@hotmail.com
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £1005.16, w kaplicy £209.91 oraz z Gift-Aid £145.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na maj 2021:

 • Intencja powszechna – Świat finansów : Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close