Krzyż na tle nieba - Polska Paafia w Londynie
6 Niedziela Wielkanocna
9 maja 2021
IsnatiuSoo - 2021
Jubileuszowy Rok Ignacjański 20.05.2021 – 31.07.2022
16 maja 2021
Krzyż na tle nieba - Polska Paafia w Londynie
6 Niedziela Wielkanocna
9 maja 2021
IsnatiuSoo - 2021
Jubileuszowy Rok Ignacjański 20.05.2021 – 31.07.2022
16 maja 2021

20.05.2021 - 31.07.2022
Jubileuszowy Rok Ignacjański

Pragniemy podzielić się wielką radością z Ignacjańskiego Roku Jubileuszowego. Przeżywamy go w Towarzystwie Jezusowym wraz z naszymi parafianami i współpracownikami w związku z 500. rocznicą nawrócenia i 400. rocznicą kanonizowania św. Ignacego z Loyoli. Nawrócenie Ignacego rozpoczęło jego wielką przygodę współpracy z łaską bożą, co zaowocowało założeniem zakonu i dało początek tzw. duchowości ignacjańskiej. Prośmy, aby ten rok był okazją do osobistego nawrócenia ku Chrystusowi i zobaczenia w Nim wszystkiego na nowo.


Liturgia słowa

Dz 1, 15-17. 20-26

Wybór Macieja na Apostoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.

Napisano bowiem w Księdze Psalmów: „Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka. A urząd jego niech inny obejmie”.

Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».

Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.

I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą».

I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów.

1 J 4, 11-16

Kto trwa w miłości, trwa w Bogu

Czytanie z 1. Listu św. Jana Ap.

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

J 17, 11b-19

Uświęć ich w prawdzie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo.

Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».


Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna

 • Jubileuszowy Rok Ignacjański pod hasłem: „w Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo” z okazji 500. rocznicy nawrócenia oraz 400. rocznicy kanonizacji św. Ignacego z Loyoli rozpoczyna się 20 maja 2021 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r. Generał Jezuitów Ojciec Arturto Sosa SJ zaprasza na modlitewne rozpoczęcie roku jubileuszowego 23.05 o 19:00 (czasu angielskiego). Więcej informacji: www.jesuits.global/2021/05/13/pilgrims-with-ignatius/
  W Roku Jubileuszowym we wszystkich jezuickich kościołach i publicznych kaplicach będzie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  W naszej Parafii Jubileusz rozpoczniemy na czuwaniu 22.05 o 19:00 w kościele.
 • Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego i inauguracja Roku Ignacjańskiego. W sobotę 22 maja o 19:00 Msza Wigilii i po niej czuwanie.
 • Bierzmowanie młodzieży odbędzie się 17, 19 i 20 maja podczas dodatkowych mszy o 19:00 w kościele. Proszę o modlitwę w intencji młodzieży.
 • Pierwsza Komunia Święta dzieci odbędzie się w czterech grupach 22 i 23 maja. Proszę o modlitwę za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny.
 • Biały Tydzień dla dzieci komunijnych od poniedziałku do piątku (24-28.05). W tych dniach msze wieczorne i nabożeństwo majowe będą odprawiane w kościele.
 • Nabożeństwo Majowe od poniedziałku do piątku w kaplicy po wieczornej mszy, w sobotę i niedzielę w kościele o 18:30. W niedzielę dodatkowo w kaplicy po mszy o 10:30.
 • Kawiarenka Parafialna. Chcemy wznowić jej działalność w niedziele w godzinach 10:00 – 14:00, tak szybko, jak to możliwe. W tym celu potrzebujemy wolontariusz do obsługi. Zgłoszenia u s. Justyny 07516 383310.
 • Prosimy o przestrzeganie obowiązujących regulacji i współpracę z wolontariuszamiZapraszamy do Wolontariatu.
 • Zapisy do Polskich Szkół Sobotnich na rok 2021-22:
  Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Konopnickiej na Willesden Green prowadzi nabór uczniów do szkoły na rok 2021-22. By zapisać dziecko wystarczy wysłać email:  polskaszkola_willesden@hotmail.com
  Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Janusza Korczaka, Wembley. Zapisy do szkoły na rok 2021-22 od 24 kwietnia br. dla rodzeństwa. Od 1 maja br. dla dzieci spoza szkoły. Email: szkolakorczaka.wembley@hotmail.com
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Druga taca na Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II wyniosła: £387.19. Za wszystkie ofiary w imieniu fundacji bardzo dziękujemy.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £879.37, w kaplicy £165.60 oraz z Gift-Aid £148.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na maj 2021:

 • Intencja powszechna – Świat finansów : Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close