6 Niedziela wielkanocna - Abyscie uwierzyli Rok C
6 Niedziela Wielkanocna
26 maja 2019
Uroczystosc Zeslania Ducha Swietego - Rok C
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
9 czerwca 2019
6 Niedziela wielkanocna - Abyscie uwierzyli Rok C
6 Niedziela Wielkanocna
26 maja 2019
Uroczystosc Zeslania Ducha Swietego - Rok C
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
9 czerwca 2019

Aby stanowili jedno

Jezus objawił imię Boga. Pokazał, że Bóg jest Miłością. Zapewnił, że kto kocha brata swego zbliża się do Boga i żyje w prawdzie. Kto nienawidzi swego brata trwa w ciemności i żyje w kłamstwie. Bożą receptą na samotność, wojny, rozłamy, na życie w ogóle jest miłość. To dar który otrzymujemy wpatrując się w Jezusa, trwając na modlitwie, naśladując Go. To dar który się w nas rozwija przyjmując prawdę, że Jezus umarł, zmartwychwstał i wniebowstąpił za każdego ze wszystkimi tego konsekwencjami. To dar głęboko zakorzeniony w Bogu i jednoczący wszystkich, a jedność jest świadectwem wiary, która daje nadzieję.


Liturgia słowa

Dz 7, 55-60

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.

Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.

Ap 22, 12-14. 16-17. 20

Czytanie z Apokalipsy Św. Jana

Ja, Jan, usłyszałem głos mówiący do mnie:

«Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Ja jestem Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna».

A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

Mówi Ten, który o tym zaświadcza: «Zaiste, przyjdę niebawem».
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

J 17, 20-26

Słowa Ewangelii wg św. Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich»


Ogłoszenia duszpasterskie na 7 Niedzielę Wielkanocną

 • Msza Święta dla małżeństw. Dzisiaj 2 czerwca Msza św. dla małżeństw wraz z rodzinami o godzinie 12:00 w kaplicy.
 • Nabożeństwo Czerwcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa od poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy św., w niedzielę w kościele o 18:30. W kaplicy będzie odmawiana litania w tygodniu po porannej mszy. W niedzielę dodatkowo litania w kaplicy około godziny 11:30.
 • W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Tego dnia wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi w kościele od godziny 18.00.
 • Zmarła pani Jadwiga Rybińska. Pogrzeb w piątek. Msza św. planowana o godzinie 14.00 w kaplicy. Polecajmy ją Bożemu miłosierdziu.
 • Katecheza przygotowującą do I Komunii Św. w roku szkolnym 2019-20. Zapisy potrwają do końca czerwca i odbywają się w godzinach otwarcia Biura Parafialnego (patrz obok). Zapraszamy dzieci z naszej parafii w wieku 8 lat i starsze wraz z Rodzicami.
 • Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w sobotę 8 czerwca o 20:00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. W programie wspólna modlitwa i śpiew, rozważania o Owocach Ducha Świętego, modlitwa Liturgią Godzin i śpiew Akatystu do Ducha Świętego. Ok. 23:00 planujemy Eucharystię Wigilii Zesłania. Na zakończenie wspólna Agapa.
 • Klub Seniora zaprasza w środę 5 czerwca o godzinie 11:00. W planie modlitwa w kaplicy, a następnie spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Zbiórka ministrantów. Zapraszamy ministrantki i ministrantów oraz kandydatów na ministrantki i ministrantów na spotkanie w przyszłą niedzielę 9 czerwca po Mszy św. o godzinie 10.30 w kościele.
 • Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka odbędą się 21 – 23 czerwca 2019 w Bournemouth. Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy duchowej i psychologicznej w trudnym i bolesnym doświadczeniu straty dziecka przed lub po jego urodzeniu. Rekolekcje te są dużym wsparciem dla rodziców i pomagają odnaleźć spokój i równowagę psychiczną. Szczegółowe informację i kontakt z s. Małgorzatą Michalik, tel. 07526227529
 • Parafialna Pielgrzymka do Lourdes i śladami św. Ignacego Loyoli. Jeszcze istnieje możliwość zapisania się. Szczegóły na plakacie.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w niedzielę 26.05: w kościele £1255.27, w kaplicy £293.74, Gift Aid £154.50. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na czerwiec 2019:

 • Intencja ewangelizacyjna: za kapłanów – Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close