7 Niedziela Wielkanocna - Rok C - Aby Stanowili Jedno
7 Niedziela Wielkanocna
2 czerwca 2019
Uroczystość Trójcy Świętej - Rok C
Uroczystość Trójcy Świętej
16 czerwca 2019
7 Niedziela Wielkanocna - Rok C - Aby Stanowili Jedno
7 Niedziela Wielkanocna
2 czerwca 2019
Uroczystość Trójcy Świętej - Rok C
Uroczystość Trójcy Świętej
16 czerwca 2019
Pokaż wszystkie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty

Duch Święty zstępując na ludzi uczy ich nowego wspólnego języka. Miłości, którą rozumie każdy. Jak pycha ludzi podczas budowy wieży Babel pomieszała języki i nikt nie mógł się zgodzić z drugim tak zesłanie Ducha Świętego wprowadza zgodę i otwiera serca na drugiego. Mówi tym samym językiem Grek, Żyd i Arab. To dar Boży, którego potrzebuje świat w każdym miejscu i czasie.


Liturgia słowa

Dz 2, 1-11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Rz 8, 8-17

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

14, 15-16. 23b-26

Duch Święty was wszystkiego nauczy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».


Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 • Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Bardzo się cieszę, że to czuwanie weszło do naszego kalendarza duszpasterskiego w Parafii. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację i przeprowadzenie.
 • Nabożeństwo Czerwcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa od poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy św., w niedzielę w kościele o 18:30. W kaplicy litania w tygodniu po porannej mszy, a w niedzielę o 11:30.
 • Wystawa Uniwersytetu Otwartego KUL w dniach 9 – 21 czerwca dostępna jest w Sali Ojca Mirewicza SJ w Domu Parafialnym. Serdecznie zapraszamy.
 • Wydarzenia towarzyszące wystawie:
  Wykład Ks. Prof. Andrzeja Szostka MIC (Rektor KUL w latach 1998-2004) na temat: „Jan Paweł II – Ojciec Jednoczących się Narodów” i Promocja Uniwersytetu Otwartego KUL poprowadzona przez Dyrektor Annę Tarnowską-Waszak w następną niedzielę 16 czerwca o 13:15 w Domu Parafialnym. Serdecznie zapraszamy.
 • Zbiórka ministrantów i ministrantek oraz wszystkich, którzy chcą się dołączyć do tego grona dzisiaj po Mszy Świętej o 10:30 w kościele.
 • Grupa Biblijna spotkanie w poniedziałek 10 czerwca o 20:00 w Domu Paraf.
 • Grupa Modlitewna Ojca Pio spotkanie we wtorek 11 czerwca o 15:15 w kaplicy.
 • Mężczyźni św. Józefa spotkanie we wtorek 11 czerwca o 20:00 w Kawiarence Paraf.
 • Klub Seniora zaprasza na spotkanie we wtorek 11 czerwca o 11:00 do kaplicy. Po modlitwie, spotkanie i ćwiczenia gimnastyczne w Domu Parafialnym.
 • Katecheza przygotowującą do I Komunii Św. w roku szkolnym 2019-20. Zapisy potrwają do końca czerwca i odbywać się będą w godzinach otwarcia Biura Parafialnego (patrz obok). Zapraszamy dzieci z naszej parafii w wieku 8 lat i starsze.
 • Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka. 21 – 23 czerwca 2019 w Bournemouth. Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy duchowej i psychologicznej w trudnym i bolesnym doświadczeniu straty dziecka przed lub po jego urodzeniu. Rekolekcje te są dużym wsparciem dla rodziców i pomagają odnaleźć spokój i równowagę psychiczną. Szczegółowe informację u Siostry Małgorzaty Michalik MChR, tel. 07526 227529
 • Walne Zebranie Koła Przyjaciół Harcerstwa odbędzie się w sobotę 15 czerwca o 17:00 w Domu Parafialnym. Zapraszamy serdecznie wszystkich członków KPH i sympatyków harcerstwa.
 • Polska Szkoła Sobotnia im. M. Konopnickiej na Willesden Green prowadzi zapisy dla małych dzieci od 3,5 – 5 roku życia. Kontakt: Dyrektor Grażyna Ross, tel. 07787 116414, po godz. 16:00.
 • Parafialna Pielgrzymka do Lourdes i śladami św. Ignacego Loyoli Jeszcze istnieje możliwość zapisania. Szczegóły na plakacie.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1227.34 w kaplicy £249.61 oraz £247.00 z Gift Aid. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na czerwiec 2019:

 • Intencja ewangelizacyjna: za kapłanów – Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close