Święto Rodziny w Laxton Hall - Maj 2016
Święto Rodziny w Laxton Hall
3 maja 2016
8 Niedziela Wielkanocna - Zesłanie Ducha Świętego
8 Niedziela Wielkanocna – Zesłanie Ducha Świętego
14 maja 2016
Święto Rodziny w Laxton Hall - Maj 2016
Święto Rodziny w Laxton Hall
3 maja 2016
8 Niedziela Wielkanocna - Zesłanie Ducha Świętego
8 Niedziela Wielkanocna – Zesłanie Ducha Świętego
14 maja 2016
Pokaż wszystkie

7 Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie

7 Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Zmartwychwstały Jezus tuż przed powrotem do Ojca daje uczniom ostatnie wskazówki. W Jego imię ma być głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Jezus obiecuje uczniom, że nie będą sami. Zostaną „uzbrojeni mocą z wysoka”.

Człowieczeństwo Jezusa było naczyniem, w którym Bóg dał siebie światu, teraz nasze człowieczeństwo namaszczone „mocą z wysoka” ma być naczyniem, dzięki któremu Bóg nadal udziela siebie światu.


Liturgia słowa

(Dz 1, 1-11 )

Uniósł się w ich obecności w górę

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Ps 47 (46)

Refren:Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i straszliwy, * jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, * Bóg zasiada na swym świętym tronie.

(Hbr 9, 24-28; 10, 19-23 )

Chrystus wszedł do samego nieba

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie.

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

(Mt 28, 19a. 20b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

(Łk 24, 46-53 )

Jezus został uniesiony do nieba

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.


Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie

 • Liturgiczne święto św. Stanisława, bpa i męczennika, głównego patrona Polski, będzie obchodzone w poniedziałek 9 maja. Porządek Mszy św. jak w dni powszednie.
 • Biały Tydzień dla dzieci komunijnych będzie trwał od poniedziałku 9 maja do piątku 13 maja włącznie. Dzieci proszone są o przyjście do kościoła na godz. 18.30, aby uczestniczyć w Nabożeństwie majowym, a następnie we Mszy św. o godz. 19:00. We środę Nabożeństwo majowe i wieczorna Msza św. ze względu na Biały Tydzień będą odprawione w kościele.
 • W sobotę 14 maja wypada liturgiczne święto św. Macieja, apostoła. Porządek Mszy św. jak w dni powszednie.
 • Spowiedź święta dla dzieci przed Rocznicą I Komunii Świętej odbędzie się w sobotę 14 maja o godz. 17.00 w kościele św. Franciszka. W tym dniu 30 minut przed spowiedzią świętą odbędzie się próba. .
 • Uroczystość Rocznicy I Komunii świętej odbędzie się w niedzielę 15 maja na Mszy św. o godz. 12:00 w kościele św. Franciszka. Naszych parafian uprzejmie prosimy, by ze względu na licznych gości obecnych na uroczystości w tym dniu wybierali inne godziny Mszy św.
 • Zbiórka na Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II odbędzie się w przyszłą niedzielę (jako 2-ga taca). Dzięki Fundacji setki studentów z dawnych krajów komunistycznych mogą korzystać ze stypendiów naukowych i ukończyć w Polsce studia w różnych dyscyplinach. Powracają oni do swych rodzinnych krajów, aby tam służyć swoją wiedzą i świadectwem wiary tym, którzy przez lata byli pozbawieni dostępu do nauki i szeroko rozumianej kultury inspirowanej duchem Ewangelii. Programem stypendialnym objętych jest każdego roku około 150 osób. W większości są to osoby świeckie, ale także duchowni i siostry zakonne. Stypendyści pochodzą z takich krajów, jak: Białoruś, Kazachstan, Litwa Ukraina, Uzbekistan, Rosja i Słowacja.
 • Polska Misja Katolicka serdecznie zaprasza na Święto Rodzin w przyszłą niedzielę 15 maja w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego do Laxton Hall, Corby NN17 3AU. W programie Msza Św., konferencja dla rodziców, grill i koncert zespołu Deus Meus. Szczegóły na plakatach.
 • Nabożeństwa majowe są odprawiane o godz. 18:30 w kościele. W tygodniu po porannej Mszy św. o godz. 8:30 w kaplicy jest odmawiana Litania Loretań- ska.
 • Parafialna Pielgrzymka na Kubę planowana jest na listopad tego roku w dniach: 07-21.11.2016. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy! Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na okolicznościowym plakacie. Kontakt: Agata, kom. 07904 186178, agaburz@gmail.com
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła w kościele – £1487.18, w kaplicy – £293.37, z Gift-Aid – £412.00. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na maj 2016:

 • Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.
 • Ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close