7 Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie Pańskie
7 Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie
8 maja 2016
8 Niedziela Zwykła - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
8 Niedziela Zwykła – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
21 maja 2016
7 Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie Pańskie
7 Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie
8 maja 2016
8 Niedziela Zwykła - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
8 Niedziela Zwykła – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
21 maja 2016
Pokaż wszystkie

8 Niedziela Wielkanocna – Zesłanie Ducha Świętego

8 Niedziela Wielkanocna - Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego było momentem, w którym Bóg tchnął swego Ducha we wspólnotę uczniów Chrystusa. Tchnienie – to słowo dobrze wyraża tajemnicę Ducha Świętego. Oddech jest konieczny do życia. Tlen wchodzi w nasze wnętrze, napełnia płuca, karmi każdą komórkę ciała. Oddech jest czymś niezbędnym, a jednocześnie tak oczywistym, że na co dzień o nim nie pamiętamy. Przypominamy sobie o nim, kiedy z różnych powodów zaczyna nam brakować tchu. Duch Święty –tchnienie Boga – wchodzi w nasze wnętrze, zasila, ożywia, karmi naszego ducha.


Liturgia słowa

(Dz 2, 1-11 )

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głosząwcych w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Ps 104 (103)

Refren:Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, * Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją * i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, * i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, * niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła Mu będzie pieśń moja, * będę radował się w Panu.

(Rz 8, 8-17)

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi

Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała –będziecie żyli.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

(Mt 28, 19a. 20b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

(J 14, 15-16. 23b-26 )

Duch Święty was wszystkiego nauczy

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».


Ogłoszenia duszpasterskie 8 Niedziela Wielkanocna – Zesłanie Ducha Świętego

 • Uroczystość Rocznicy I Komunii świętej odbędzie się dziś na Mszy św. o godz. 12:00 w kościele św. Franciszka. Naszych parafian uprzejmie prosimy, by ze względu na licznych gości obecnych na uroczystości w tym dniu wybierali inne godziny Mszy św.
 • Zbiórka na Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II odbędzie się dziś na wszystkich Mszach św. (jako 2-ga taca). Dzięki Fundacji setki studentów z dawnych krajów komunistycznych mogą korzystać ze stypendiów naukowych i ukończyć w Polsce studia w różnych dyscyplinach. Powracają oni do swych rodzinnych krajów, aby tam służyć swoją wiedzą i świadectwem wiary tym, którzy przez lata byli pozbawieni dostępu do nauki i szeroko rozumianej kultury inspirowanej duchem Ewangelii. Programem stypendialnym objętych jest każdego roku około 150 osób. W większości są to osoby świeckie, ale także duchowni i siostry zakonne. Stypendyści pochodzą z takich krajów, jak: Białoruś, Kazachstan, Litwa Ukraina, Uzbekistan, Rosja i Słowacja.
 • Wspomnienie św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski odbędzie się w poniedziałek 16 maja.
 • Nabożeństwa majowe są odprawiane o godz. 18:30 w kościele. W tygodniu po porannej Mszy św. o godz. 8:30 w kaplicy jest odmawiana Litania Loretańska.
 • Bierzmowanie. W sobotę 21 maja o godz. 16:00 w kościele św. Franciszka odbędzie się uroczysta Msza św., podczas której Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. prałat Stefan Wylężek udzieli sakramentu Bierzmowania młodzieży i dorosłym naszej parafii.
 • Uroczystość Trójcy Świętej będzie obchodzona w przyszłą niedzielę 22 maja.
 • Boże Ciało w Laxton Hall. W tym roku uroczystej procesji Bożego Ciała w Laxton Hall będzie przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu Polski ds. Emigracji. Procesja odbędzie się w niedzielę 29 maja o godz. 12:00 w LAXTON HALL, CORBY, NN17 3AU. Polska Misja Katolicka serdecznie zaprasza!
 • Zjazd Katolicki. Instytut Polski Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza na zjazd, który odbędzie się w sobotę 4 czerwca w Coventry w parafii pw. Św. Stanisława Kostki. Tegoroczny zjazd przebiegać będzie pod hasłem: „W SŁUŻBIE APOSTOLSTWA MIŁOSIERDZIA – DAR NA 1050-LECIE POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ“, a gościem specjalnym będzie ks. bp Wiesław Lechowicz. Szczegółowy program został podany na plakacie.
 • Parafialna Pielgrzymka na Kubę planowana jest na listopad tego roku w dniach: 07-21.11.2016. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy! Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na okolicznościowym plakacie. Kontakt: Agata, kom. 07904 186178, agaburz@gmail.com
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła w kościele – £1566.84, w kaplicy – £389.75, z Gift-Aid – £317.00. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na maj 2016:

 • Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.
 • Ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close