4 Niedziela Adwentu i Boże Narodzenie - Rok B
4 Niedziela Adwentu i Boże Narodzenie
23 grudnia 2017
Uroczystości Objawienia Pańskiego - Rok B
Uroczystość Objawienia Pańskiego
7 stycznia 2018
4 Niedziela Adwentu i Boże Narodzenie - Rok B
4 Niedziela Adwentu i Boże Narodzenie
23 grudnia 2017
Uroczystości Objawienia Pańskiego - Rok B
Uroczystość Objawienia Pańskiego
7 stycznia 2018
Pokaż wszystkie

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Jezus, Matyja i Józef

Kochani w Panu Parafianie! Z okazji Nowego Roku Pańskiego 2018, życzymy by Święta Rodzina Jezus, Maryja i Józef wypraszali świętość dla waszych Rodzin. Każdego dnia nich Wam towarzyszy Boże błogosławieństwo: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.


Liturgia słowa

31.12 - Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Rdz 15, 1-6; 21, 1-3

Obietnica potomstwa

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita».

Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą».

Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził».

I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.

Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.

Hbr 11, 8. 11-12. 17-19

Wiara Abrahama, Sary i Izaaka

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Łk 2, 22-40

Dziecię rosło, napełniając się mądrością

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.

A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

1.01 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Lb 6, 22-27

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom.

Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

Tak będą wzywać imienia mojego nad izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

Ga 4, 4-7

Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: «Abba, ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Łk 2, 16-21

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.


Ogłoszenia duszpasterskie na niedziele Święta Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

 • Porządek Mszy Święty w Okresie Bożego Narodzenia:
  • 31. grudnia o 18:30 w kościele Nabożeństwo dziękczynno-błagalne na zakończenie Starego Roku
  • 1. stycznia – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi – święto nakazane
   Uwaga nie ma mszy o 9:00 w kościele; poza tym msze według niedzielnego porządku – patrz obok
  • 7. stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego , Trzech Króli – msze według niedzielnego porządku – patrz obok.
 • Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom, którzy włączyli się w sprzątanie i dekoracje kaplicy i kościoła na Święta.
 • Biuro parafialne zostanie otwarte w środę 3 stycznia 2018 o 17:30
 • Wizyty Duszpasterskie rozpoczniemy po Nowym Roku od 2 stycznia. Osoby, które chcą zaprosić księdza do swojego domu prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych i złożenie ich w zakrystii.
 • Spotkanie obecnych ministrantów i ministrantek oraz wszystkich, którzy chcą do tej grupy dołączyć w czwartek 4.01 o 18.00 w kościele.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca 5.01 spowiedź od godz. 18:00 i Msza Św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 19:00 w kościele.
 • Pierwsza Sobota Miesiąca 6.01 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (rozważanie, Różaniec, Msza Św.) o godz. 15:00 w kościele.
 • Zapraszamy na dwa koncerty kolęd i jasełka:
  • 14.01 w kaplicy o 11:30 Koncert Kolęd w wykonaniu naszego Chóru Parafialnego.
  • 14.01 w kościele o 20:00 koncert „Zima po polsku” w wykonaniu chóru „Alle Choir” z Londynu.
  • 21.01 w kościele o 11:20 Jasełka dla dzieci i wspólne kolędowanie w wykonaniu uczniów z Polskiej Szkoły Sobotniej na Willesden Green.
 • Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych. Szczegóły ogłoszenia i zapisy w zakrystii. Kontakt z o. Leszkiem Szutą SJ.
 • Zbiórka na tacę: z niedzieli 24.12 wyniosła w kościele £1143.08, w kaplicy £370.66 oraz £422.00 z Gift-Aid; z 25.12 wyniosła w kościele £3090.17, w kaplicy £548.60; z 26.12 wyniosła w kościele £815.33, w kaplicy £168.20; z Loterii Parafialnej £738.00. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne dziękujemy za waszą hojność. Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na grudzień 2017:

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close