Matka Boża Miłosierdzia, autor Piotr Sawicki, Tatiszczewo - Polski Kościół w Londynie
Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia
13 listopada 2022
Chrystus Król Wszechświata - Polska parafia w Londynie
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
23 listopada 2022
Matka Boża Miłosierdzia, autor Piotr Sawicki, Tatiszczewo - Polski Kościół w Londynie
Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia
13 listopada 2022
Chrystus Król Wszechświata - Polska parafia w Londynie
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
23 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia

Matko Boża Miłosierdzia

Módl się za nami i osłaniaj nas swoim płaszczem. Dziś wraz z całą naszą Parafią śpiewamy: witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Dziękujemy naszej Matce za wszystkie łaski za Jej pośrednictwem otrzymane i prosimy o dalszą opiekę dla Parafii, dla naszych Rodzin, naszych bliskich, przyjaciół i nas samych. Prosimy Cię Matko prowadź nas prostą drogą do Boga i do Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Naucz nas postawy zasłuchania w słowo Boga i pełnienia Jego woli. Wypraszaj łaskę Ducha Świętego dla każdego z nas.


Liturgia słowa

Prz 8, 22-35

Maryja jest stolicą mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża: "Pan mnie zrodził jako początek wsej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Odchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy kreślił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, Rodowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Oto słowo Boże.

Tt 3, 4-7

Bóg zbawił nas z miłosierdzia

Czytanie z Listu św. Pawła do Tytusa

Umiłowany: gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto słowo Boże.

Łk 1, 26-38

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł.


Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia

 • Odpust Parafialny Matki Bożej Miłosierdzia dzisiaj niedziela 13 listopada. Zapraszamy w dniu dzisiejszym do wspólnego świętowania podczas wszystkich mszy. Uroczysta msza w kaplicy o 12:00. Po tej mszy ok. 13:15 zapraszamy wszystkich Parafian na świąteczny poczęstunek do Domu Parafialnego.
 • Jezuickie czwartki z duchowością – Cykl p.t. „Duchowość Liturgii”. Spotkania w każdy 3. czwartek miesiąca od października do czerwca. Kolejna prelekcja poprowadzona o. Grzegorz Jankowski SJ odbędzie się w czwartek, 17.11 o 20:00 w Domu Parafialnym. Serdecznie zapraszamy.
 • Biuro Parafialne będzie nieczynne w czwartek 17 listopada. Zapraszamy we wtorek 15.11 albo 22.11. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Msze dla młodzieży w każdą trzecia niedzielę miesiąca o 13:30 w kościele. Najbliższa msza 20.11. Na tą mszę zapraszamy wszystkie osoby młode, które przyjęły bierzmowanie w ostatnich latach oraz tegorocznych kandydatów do Bierzmowania.
 • Msza w intencji małżeństw. Zapraszamy na mszę w intencji małżeństw w pierwsze niedziele miesiąca o 12:00 w kaplicy.
 • Czuwanie w wigilię Uroczystości Chrystus Króla Wszechświata. Zapraszamy w sobotę 19 listopada 20:00-21:00 w kościele. Czuwanie poprowadzą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, dla których uroczystość ta jest Świętem Patronalnym.
 • Wizyta Duszpasterska. Przypominamy, że wizyty duszpasterskie trwają cały rok. Wszystkich Parafian, którzy pragną odwiedzin Duszpasterza prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny przy wyjściach) i złożenie go w zakrystii.
 • Grupy parafialne zapraszają na spotkania:
  • Klub Seniora zaprasza w poniedziałki o 11:15 modlitwa w kaplicy, później ćwiczenia gimnastyczne w Sali Mirewicza i spotkanie w Kawiarence.
  • Schola dziecięca z mszy o 12:00 zaprasza na próby w poniedziałki w godz. 17:20-18:20. Wszystkie chętne dzieci prosimy o kontakt z s. Katarzyną.
  • Chór Parafialny zaprasza na próby w poniedziałki o 20:00 do Kawiarenki.
  • Grupa Biblijna zaprasza w poniedziałki o 20:00 do Sali Mirewicza w Domu Parafialnym.
  • Różaniec dla mężczyzn zapraszamy w każdy 4. wtorek miesiąca po wieczornej mszy.
  • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
  • PlayGroup dla rodziców z maluchami zaprasza w piątki 10:00 – 12:00 do Domu Paraf.
 • Tato.Net warsztaty dla ojców „Bliżej – pełna łączność” 19.11 Parafia NMP Matki Kościoła, Ealing. Zapisy i szczegóły: https://tato.net/warsztaty/blizej-pelna-lacznosc-londyn-254
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne, jako druga taca będzie zbierana dziś w pierwszą niedzielę miesiąca. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w minioną niedzielę wyniosła w kościele £1216.46, w kaplicy £254.25 oraz z Gift-Aid £216,00. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, rónież te które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na listopad 2022:

 • Za dzieci, które cierpią. Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close