Wieniec Adwentowy - 4 Niedziela Adwentu - Polska parafia Londyn
4 Niedziela Adwentu
20 grudnia 2021
Theotokos ikona - Polska parafia Londyn
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 2 niedziela po Bożym Narodzeniu
1 stycznia 2022
Wieniec Adwentowy - 4 Niedziela Adwentu - Polska parafia Londyn
4 Niedziela Adwentu
20 grudnia 2021
Theotokos ikona - Polska parafia Londyn
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 2 niedziela po Bożym Narodzeniu
1 stycznia 2022

Pokój ludziom na ziemi, bo Bóg ma w nich upodobanie

W jubileuszowym Roku Ignacjańskim składamy Wszystkim Parafianom, Sympatykom i Przyjaciołom życzenia zainspirowane spojrzeniem św. Ignacego Loyoli na Boże Narodzenie. W jednym z ćwiczeń duchowych nasz Założyciel wskazuje, że Wcielenie Syna Bożego nastąpiło gdy „trzy Osoby Boskie spoglądały na całą powierzchnię i obszar całego świata pełnego ludzi; widząc zaś, że wszyscy szli do piekła, postanawiają w swej wieczności, że druga Osoba Boska stanie się człowiekiem dla zbawienia rodzaju ludzkiego”. To „spoglądanie” Boga św. Łukasz opisuje jako serdeczną litość – głębokie wzruszenie. Życzymy Wam, aby współczująca miłość, którą widzimy w oczach Jezusa narodzonego w Betlejem, usunęła wszelkie przeszkody i przyniosła Wam pokój, którego świat dać nie może.


Liturgia słowa

Iz 52, 7-10

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować».

Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Hbr 1, 1-6

Bóg przemówił do nas przez Syna

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem»? I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a on będzie Mi Synem»?

A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

J 1, 1-18

Słowo stało się ciałem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.

Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.


Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Porządek Mszy Święty w Okresie Bożego Narodzenia:
  • 24 grudnia Msza Święta w nocy Pasterka:
   w kaplicy o 20:00 oraz w kościele o 22:00 i 24:00.
  • 25 grudnia Uroczystość Bożego Narodzenia – msze
   w kaplicy o 10:30 i 12:00 oraz w kościele o 9:00, 10:30, 12:00 i 19:00
  • 26 grudnia Niedziela Świętej Rodziny – msze
   w kaplicy o 10:30 i 12:00 oraz w kościele o 9:00, 10:30, 12:00 i 19:00
  • 27 – 30 grudnia Oktawa Bożego Narodzenia – msze
   w kaplicy o 7:30 (j. angielski) i 19:00
  • 31 grudnia zakończenie Starego Roku – msze i nabożeństwo Dziękczynne
   w kaplicy o 7:30 (j. angielski) i o 19:00, przed mszą nabożeństwo o 18:30.
  • 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi – święto nakazane
   Uwaga nie ma mszy o 9:00 w kościele; poza tym msze według niedzielnego porządku.
 • Spowiedź. Zapraszamy do spowiedzi od poniedziałku 27.12 – 30 minut przed każdą mszą, w razie potrzeby również po mszy. Nie spowiadamy w Boże Narodzenie.
 • Biuro Parafialne. Będzie ponownie otwarte we wtorek 4.01 od 17:00 do 18:00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Nowe regulacje pandemiczne w trakcie mszy i nabożeństw:
  • Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy COVID-19 powinny pozostać w domu. Nie mają obowiązku osobistego uczestnictwa w mszy, mogą uczestniczyć online.
  • Obowiązek zakrywania nosa i ust przez wszystkie osoby uczestniczące w mszach i nabożeństwach. Chyba że mają prawdziwe zwolnienie z tego obowiązku.
  • Obowiązek dobrej wentylacji miejsc kultu. W związku z tym przypominamy o ciepłym stroju szczególnie dotyczy to kościoła, który na razie nie jest ogrzewany.
 • W ostatnim czasie odeszły do Pana:
  • śp. Helena Szlachta (+13.11.2021). Msza Pogrzebowa się 4.01.2022 o 10:00 w kaplicy. Ostatnie pożegnanie o 11:30 w West London Crematorium.
  • śp. Wanda Janiec (+12.12.2021) Msza Pogrzebowa się 12.01.2022 o 11:300 w kaplicy. Ostatnie pożegnanie 13:00 w West London Crematorium.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne prosimy składać w kopertach podpisanych: „Inwestycje Parafialne”. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę w ostatnią niedzielę wyniosła w kościele £953,18, w kaplicy £257.17 oraz z Gift-Aid £137.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na grudzień 2021:

 • Intencja ewangelizacyjna – Katecheci : Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego – aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close