Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Polska Parafia w Londynie
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
24 grudnia 2021
Chrzest Jezusa - Polska Parafia w Londynie
Niedziela Chrztu Pańskiego
9 stycznia 2022
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Polska Parafia w Londynie
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
24 grudnia 2021
Chrzest Jezusa - Polska Parafia w Londynie
Niedziela Chrztu Pańskiego
9 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 2 niedziela po Bożym Narodzeniu

Błogosławieństwa w Nowy Roku Pańskim 2022

Drodzy Parafianie, Sympatycy i Przyjaciele! Z okazji Nowego Roku składamy Wam życzenia przede wszystkim słowami Pisma Świętego: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym roku, pomimo współczesnych wyzwań, tworzyli z nami aktywnie wspólnotę modlitwy i wzajemnego wsparcia. Niech pewność błogosławieństwa Boga podtrzymuje Was i Wasze rodziny w ufności serca i wzajemnej miłości. Niech Maryja, którą czcimy, jako Rodzicielkę Boga, wyprasza Wam łaskę codziennej wiary w obecność pośród nas Jezusa – Boga z nami, który przemienia nasze ludzkie doświadczenia w świętą historię zbawienia.


Liturgia słowa

Łk 2, 16-21

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

J 1, 1-18

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.


Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 • 500. rocznica nawrócenia i 400. rocznica kanonizacji św. Ignacego z Loyoli. W naszej kaplicy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Porządek Mszy Święty w Okresie Bożego Narodzenia:
  • 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi – święto nakazane
   Uwaga nie ma mszy o 9:00 w kościele; poza tym msze według niedzielnego porządku: w kaplicy o 10:30 i 12:00 oraz w kościele o 10:30, 12:00 i 19:00
  • 2 stycznia Druga Niedziela po Bożym Narodzeniu – msze, jak w każdą niedzielę
   w kaplicy o 10:30 i 12:00 oraz w kościele o 9:00, 10:30, 12:00 i 19:00
  • 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego (trzech Króli) – święto nakazane
   w wigilię (5 stycznia) w kaplicy msza o 19:00
   ponadto (6 stycznia) msze w kaplicy o 10:30 oraz w kościele o 19:00
  • 7 stycznia Pierwszy Piątek Miesiąca – msze:
   w kaplicy o 7:30 (j. angielski) i o 10:30 oraz w kościele o 19:00, spowiedź od 18:00
 • Spowiedź. Zapraszamy 30 minut przed każdą mszą, w razie potrzeby po mszy.
 • Biuro Parafialne. Będzie ponownie otwarte we wtorek 4.01 od 17:00 do 18:00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Grupa modlitewna Anastasis zaprasza na spotkania w środy o 20:00 do kaplicy.
 • Nowe regulacje pandemiczne w trakcie mszy i nabożeństw:
  • Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy COVID-19 powinny pozostać w domu. Nie mają obowiązku osobistego uczestnictwa w mszy, mogą uczestniczyć online.
  • Obowiązek zakrywania nosa i ust przez wszystkie osoby uczestniczące w mszach i nabożeństwach. Chyba że mają prawdziwe zwolnienie z tego obowiązku.
  • Obowiązek dobrej wentylacji miejsc kultu. W związku z tym przypominamy o ciepłym stroju szczególnie dotyczy to kościoła, który na razie nie jest ogrzewany.
 • W ostatnim czasie odeszły do Pana:
  • śp. Helena Szlachta (+13.11.2021). Msza Pogrzebowa się 4.01.2022 o 10:00 w kaplicy. Ostatnie pożegnanie o 11:30 w West London Crematorium.
  • śp. Wanda Janiec (+12.12.2021) Msza Pogrzebowa się 12.01.2022 o 11:300 w kaplicy. Ostatnie pożegnanie 13:00 w West London Crematorium.
 • Gift Aid Declaration. Osoby, które wpłacają ofiara w żółtych kopertach Gift Aid prosimy o wypełnienie deklaracji. Bez niej nie możemy rozliczyć Gift Aid. Wypełnioną deklarację można złożyć na tacę lub w zakrystii. Bóg zapłać.
 • Ofiara na Inwestycje Parafialne w pierwszą niedzielę miesiąca będziemy zbierać dodatkową składkę na: „Inwestycje Parafialne”. Bóg zapłać.
 • Zapisy do Parafii. Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły tutaj.
 • Zbiórka na tacę 24, 25 i 26 grudnia wyniosła w kościele £2.855.55, w kaplicy £612.52 oraz z Gift-Aid £275.00.
  Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które wpłynęły na konto Parafii. Różne możliwości wsparcia zobacz na stronie, w zakładce: O parafii -> Finansowe

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na styczeń 2022:

 • O wychowanie do braterstwa: Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close