6 Niedziela zwykła - Rok A – Nie zabijaj!
6 Niedziela zwykła – Nie zabijaj!
11 lutego 2017
8 Niedziela zwykła - Rok A - Najważniejsza troska
8 Niedziela zwykła – Najważniejsza troska
26 lutego 2017
6 Niedziela zwykła - Rok A – Nie zabijaj!
6 Niedziela zwykła – Nie zabijaj!
11 lutego 2017
8 Niedziela zwykła - Rok A - Najważniejsza troska
8 Niedziela zwykła – Najważniejsza troska
26 lutego 2017
Pokaż wszystkie

7 Niedziela zwykła – Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Prawo Starego Testamentu dopuszczało zasadę odwetu: „życie za życie, oko za oko, ząb za ząb…” (Wj 21, 23nn). Miała ona chronić porządku publicznego i odstraszać agresora. Jezus znosi prawo odwetu, zastępując je prawem miłości.

Jezus nie dzieli ludzi na dobrych i złych. On widzi człowieka realnie – w dobrych widzi również skłonność do złego, a w złych – tęsknotę za dobrem. Miłość nie może ograniczać się tylko do ludzi nam przyjaznych, bliskich. Autentyczna miłość powinna obejmować każdego – nawet wroga.


Liturgia słowa

Kpł 19, 1-2. 17-18

Przykazania miłości bliźniego

Pan powiedział do Mojżesza:
«Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

1 Kor 3, 16-23

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

Mt 5, 38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».


Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Zwykla – Miłujcie waszych nieprzyjaciół

  • Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się we środę 22 lutego o godz. 11:00 w Domu parafialnym. W programie Msza św., herbatka oraz zajęcia gimnastyczne.
  • Parafialny kurs języka angielskiego. Kolejna edycja obejmie 10 zajęć w czwartki w domu parafialnym: g. 19:00 początkujący, g. 20:00 – średniozaawansowani. Spotkanie organizacyjne: czwartek 23 lutego o 19:00 w sali o. Mirewicza. Zapisy: pawelszych@gmail.com, 077 3826 3012. W lipcu i sierpniu planujemy intensywne kursy wakacyjne.
  • Zapraszamy na Zabawę Karnawałową w sobotę 25 lutego do sali O. Mirewicza w Domu parafialnym. Zabawa dla dorosłych i dzieci. Śpiew i muzyka do tańca, malowanie twarzy, smaczny poczęstunek. Bilety będą do nabycia w przyszłą niedzielę po Mszach św. przy kościele i kaplicy.
  • Walne Zebranie naszej Parafii odbędzie się w niedzielę 26 lutego o godz. 13:00 w domu parafialnym. Na spotkaniu zostanie przedstawiony całokształt prac naszej parafii w ubiegłym roku. Przedstawicieli poszczególnych grup prosimy o przedstawienie rocznych sprawozdań. Zapraszamy osoby zaangażowane w życie parafii jak również nowe osoby.
  • Grupa modlitewna „Anastasis” zaprasza na adorację Najśw. Sakramentu w przyszłą niedzielę 26 lutego po Mszy św. o godz. 19:00 w kościele.
  • Kurs dla dorosłych do sakramentu bierzmowania rozpocznie się 2 marca i potrwa do 2 maja. Spotkania będą w czwartki w godz. 19:30-22:00 w domu parafialnym (180 Walm Ln, NW2 3AX). Sam sakrament odbędzie się w sobotę 27 maja. Bliższe informacje i zapisy: www.tiny.cc/bierz
  • Kaziukowe serca. Koło Pań zwraca się z apelem i prośbą o zaangażowanie się w pieczenie „Kaziukowych serc”. Tegoroczny cel to pomoc w odbudowie Polskiej kaplicy prowadzonej przez Siostry Klaryski w Kazachstanie. Można też prywatnie wysyłać ofiary – informacje znajdują się przy wyjściu.
  • Kurs przedmałżeński. Następny kurs przygotowujący narzeczonych do sakramentu małżeństwa odbędzie się w dniach 30.04-01.05. Konferencje poradni rodzinnej odbędą się w niedzielę 8 maja. Zapisy na kurs będą przyjmowane w kwietniu.
  • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli – w kościele: £1325.93; w kaplicy: £324.24; Gift-Aid: £293.00. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na luty 2017:

  • Intencja Ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close